Karriär

Nye vd:n om expansiva Wästbyggs framtid

Joakim Efraimsson, vd på Wästbygg AB. Foto: Henrik Ekberg

Börsnoterade Wästbygg Gruppen växer och plockar stadigt marknadsandelar i Sverige. Som vd för Wästbygg AB sitter sedan första juni Joakim Efraimsson.
Vår målsättning är att växa med tio procent årligen, över tid, säger han.

Juleljusen från Liseberg lyser ända in i Wästbyggs huvudkontor på Sofierogatan i Göteborg. Endast Mölndalsån skiljer nöjesparken från fastigheten där koncernen huserar. Det har hänt mycket för bolaget som grundades i Borås för 40 år sedan. En rad nya kontor har startats upp runt om i Sverige och antalet medarbetare har vuxit rejält i hela koncernen. Hösten 2020 börsintroducerades Wästbygg Gruppen och i höstas köptes Rekab Entreprenad i Norrland upp och ytterligare ett bolag tog därmed plats i koncernen.

”Har funnits enklare år att tillträda”

I början av 2021 slogs entreprenad- och projektutvecklingsverksamheten inom bostad och kommersiellt samman till ett bolag, Wästbygg AB, och som vd tillträdde i somras Joakim Efraimsson. 

– Det har varit ett väldigt kul och spännande halvår. Jag har varit på bolaget länge, men nu har jag fått arbeta betydligt närmarare medarbetarna i de andra regionerna, vilket är positivt. Men det är klart att det har funnits år då det hade varit enklare att tillträda som vd; vi har en pågående pandemi, materialbristen och cementkrisen, säger nye vd:n när vi satt oss i en av konferenslokalerna.

När Joakim Efraimsson började på Wästbygg som kalkylingenjör 2010 hade man tillgång till fyra kontorsplatser vid Sofierogatan. I dag förfogar koncernen över cirka 2000 kvadratmeter i fastigheten som Wästbygg AB delar med koncernbolaget Logistic Contractor och delar av koncernens centrala funktioner.

Köpet av Rekab

Wästbygg AB är uppdelat i fyra regioner; Syd, Väst, Mitt och Öst. Runt om i Sverige har man i dag åtta kontor. Joakim Efraimsson berättar att man i dag är cirka 200 personer på entreprenadsidan och 30 på projektutvecklingssidan.

– Vi jobbade ganska tight innan, men nu har vi tagit det sista steget för att få alla under samma paraply. En fördel är att vår personal på entreprenad får en bättre förståelse för hur beställarfrågorna fungerar och hur man driver utvecklingsprojekt. Det gör att de förstår våra externa beställare på ett bättre sätt i våra samverkans- och partneringsprojekt, förklarar han.     

När Rekab Entreprenad köptes upp i september innebar det att ytterligare 175 medarbetare och fem norrländska kontor anslöts till koncernen.    

– Det var såklart ett välkommet tillskott, Wästbygg AB finns inte i de norra delarna, så Rekab är ett bra komplement på en ny geografisk marknad. Vi är också väldigt lika som bolag. Än har vi dock inte hunnit dra nytta av varandras synergier, men jag ser fram emot att lära känna dem bättre under 2022, säger Joakim Efraimsson.

Växa med tio procent

Wästbygg AB bygger och utvecklar både bostäder och kommersiella byggnader. Målsättningen är en 50-50-fördelning mellan dessa båda segment.

– Men det beror också på hur de regionala marknaderna ser ut och vad som är möjligt att bygga. På den kommersiella sidan bygger vi även samhällsfastigheter och den sidan vill vi utveckla mer, det finns ett stort behov av dessa fastigheter, till exempel av äldreboenden där vi också har några nu pågående projekt.

Målsättningen för bolaget är att växa med tio procent per år, över tid, berättar Joakim Efraimsson.

– Det behöver inte vara tio procent varje år, men över tid är det målsättningen. Det känns också som en kontrollerad tillväxt. Sen är det så att lönsamheten är viktigast, vi har ingen ambition att växa på bekostnad av lönsamheten. Det är också viktigt att vara drivande i vårt hållbarhetsarbete.

Fossilfria 2030

Detta arbete fick man betalt för i somras när Wästbygg Gruppen fick beteckningen Nasdaq Green Equity Designation, som ställer kravet att över 50 procent av bolagets omsättning ska härröra från gröna aktiviteter och vars investeringar till övervägande delen sker i gröna aktiviteter. Omsättningen från fossila bränslen måste också vara mindre än fem procent.

– Vi har ett grönt ramverk och släppte nyligen gröna obligationer. Redan 2017 satte vi upp målet att vi ska vara fossilfria 2030 inom områdena el, värme, transport och avfall.  Detta genomsyrar vår verksamhet på ett tydligt sätt, det gäller att gå in i rätt affärer. Personligen är detta en viktig fråga för mig, betonar han.

Liksom många andra i byggbranschen kunde även Joakim Efraimsson andas ut för stunden när regeringen nyligen gav Cementa klartecken för ytterligare ett års cement-tillverkning.

– Men samtidigt är ett år inte speciellt lång tid när det gäller dessa frågor, säger vd:n och tillägger att Wästbygg i dagsläget följer utvecklingen noga, men inte har tagit några egna initiativ för att säkra cement-försörjningen.  

Tidigare kontroller

Under året har spaltmeter skrivits om den ökande kriminaliteten i byggbranschen. Joakim Efraimsson tycker utvecklingen är tråkig för hela branschen och han tror att det krävs ett proaktivt arbete för att få bukt med problemet.Man får jobba med kontroller i tidigare skeden. När byggarbetarna står vid sina arbetsplatser är det nästan för sent. Jag håller med Lennart Weiss om att det krävs kontroller redan vid offert, kalkyl och inköpsskeendet och av UE-kedjorna. Vi försöker också göra dessa grundliga kontroller och ha bra leverantörsregister med godkända företag. Annars tycker jag de arbetsplatskontroller som görs gemensamt av polis, arbetsmiljöverk med flera är bra, säger han och fortsätter: 

– Själva har vi ett 30-tal anställda byggnadsarbetare, så vi jobbar också med vissa utländska underentreprenörer, bland annat från Polen och Litauen. Alla våra underentreprenörer kontrolleras enligt våra rutiner för att säkerställa att de har schyssta villkor.

Wästbygg Gruppen

Koncernen består av Wästbygg AB, Rekab Entreprenad, Logistic Contractor och fastighetsbolaget Inwita. Huvudkontor i Göteborg.

Wästbygg AB

Wästbygg AB bygger och utvecklar både bostäder och kommersiella byggnader där också samhällsfastigheter ingår. Bolaget är uppdelat i regionerna Syd, Väst, Mitt och Öst med kontor i Malmö, Helsingborg, Varberg, Göteborg, Borås, Jönköping, Stockholm, Västerås.