Nyheter

Nyheter i 5G-standarden

5G-standarden har varit under utveckling i många år och de första provnäten startade för några år sedan. Kapaciteten beräknas till 100 högre än 4G. Foto: Getty Images

Utrullningen av 5G är på gång i Sverige.
De nya funktioner innebär att 5G får möjlighet att på många områden konkurrera med befintliga standarder, som till exempel wifi.
Kapaciteten beräknas till 100 gånger högre, jämfört med 4G.


5G-standarden är en global standard som utvecklas och beslutas av 3GPP, en gemensam organisation för standardisering. Bakom 3GPP står standardiseringsorganisationerna för telekomnät i Japan, USA, Kina, Europa, Indien och Sydkorea.

Den nya 5G-standarden har varit under utveckling i många år och de första provnäten startade för några år sedan. Viktiga beslut om standarden har tagits de senaste åren och tas även våren 2020. Under 2019 och 2020 startas kommersiella nättjänster. Det är staten i varje land som bestämmer starttidpunkten genom utdelning av de radiofrekvenser som behövs. Sverige planerar fatta beslut 2020.

Det tar sedan många år innan 5G-näten är utbyggda. Telekomindustrins prognos är att en stor del avabonnenterna i världen går över till 5G inom fem år. Hur fort det går återstår att se.

4G-standarden gav världen mobilt bredband som passar de smarta telefonerna.

5G-standarden innehåller många nya funktioner:

  • Enhanced mobile broadband. Som ska ge upp till 100 gånger högre kapacitet, jämfört med 4G.
  • Massive IoT. Det handlar framför allt om att inhämta information från små billiga sensorer. Sensorerna skickar små datameddelanden med mätvärden, till exempel för temperatur eller fuktighet i byggnader. 5G-nätet ska klara upp till 100 gånger så många sensorer per kvadratkilometer, jämfört med 4G.
  • Critical IoT. Det handlar om mycket pålitlig kommunikation med extremt kort fördröjning. Critical IoT kan användas för att fjärrstyra en grävare, en industrirobot eller för att en kirurg ska operera en patient på distans.
  • Privata nät för företag och organisationer. Detta är en helt ny 5G-standard som inte fanns i 4G-standarden. Den beslutas våren 2020, enligt planerna.

De nya funktioner som finns i 5G-standarden innebär att 5G får möjlighet att på många områden konkurrera med befintliga standarder. Ett sådant exempel är datanätstandarden WiFi. Bakom WiFi står WiFi Alliance, en stor grupp organisationer och företag. 

WiFi introducerades i sin första version 1998. WiFi kommer nu med en ny teknikgeneration. WiFi6 lanserades 2019. Även WiFi6 kommer med nya funktioner.