Nyheter

Nyproduktion säljs snabbare

Nyproduktion sålde bra i Stockholm 2020. Foto: Getty Images

Antalet säljstartade bostäder i Stockholms län ökade under 2020 och de flesta bostäder som säljstartade blev också sålda under året, vilket är ett trendbrott. Det framgår av Svensk Nyproduktions årsrapport, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

– Vi kan konstatera att 2020 blev ett år med mycket gott försäljningsresultat av nyproduktion. Av totalt cirka 6.550 säljstartade bostäder i Stockholms län hade hela 60 procent sålts av vid årets slut vilket är ett trendbrott och anmärkningsvärt, säger Svensk Nyproduktions vd Lars Björkstrand i en kommentar.

Antalet säljstartade bostäder ökade med runt 15 procent 2020, till det högsta antalet sedan 2017. Lars Björkstrand säger att säljstarterna blev betydligt fler än väntat och att bostadsutvecklarna allt oftare har börjat släppa bostäder mellan kommunicerade säljetapper, när de sett att försäljningen varit god.

Ett antal projekt har sålt slut redan samma månad som de startade. Främst rör det sig om småhusprojekt i länets utkanter, men även relativt centrala lägenhetsprojekt har haft en stark försäljning på kort tid.

– Jämfört med tidigare år har vi inte heller sett i närheten av lika många bostadsprojekt som avbrutits eller lagts på is, säger Lars Björkstrand.

Svensk Nyproduktions prognos är att drygt 6.000 bostäder kommer att säljstarta i Stockholms län under 2021. Prismässigt tror de på en ganska stabil utveckling för nyproduktion. Att priserna har dragit iväg något mot slutet av 2020 kan leda till en pristopp i början av 2021.

– Det finns en risk i att det goda försäljningsutfallet får många att skruva upp sina priser. Vi får eventuellt se nya etapper i projekt vars försäljning gått bra, där priserna skruvas upp till en nivå som inte motsvarar marknadens förväntningar. Likt vad vi sett under tidigare perioder med bra försäljningsutfall, säger Lars Björkstrand.

Nyhetsbyrån Direkt