Nyheter

Nytt äldreboende i Sjuntorp

Sefa Byggnads har fått i uppdrag att bygga äldreboende åt Eidar AB i Sjuntorp, Trollhättan. Kontraktssumman uppgår till 42 mkr och är den första stora entreprenaden parterna emellan.

AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag är det kommunägda bostadsföretaget i Trollhättan. Bolaget har fastigheter fördelade runtom i Trollhättans stad och i de mindre samhällena Sjuntorp, Upphärad, Velanda och Åsaka strax utanför Trollhättan.

AB Eidar ska uppföra ett äldreboende i Sjuntorp, ett uppdrag som tilldelades SEFA Byggnads. Entreprenaden omfattar rivning, ombyggnation och komplettering av befintlig byggnad. Utöver detta ska 16 stycken nya boendeplatser, grupprum samt storkök uppföras på totalt ca 3 000 m².

– Vi ser fram emot detta projekt med tillförsikt. Vi har gjort mindre jobb åt AB Eidar tidigare men detta är den första stora entreprenaden, säger Christer Larsson, arbetschef Sefa Byggnads i Trollhättan.

Entreprenaden startar i februari 2013 och ett färdigställande planeras till juni 2014.