Nyheter

Nytt anläggningsbolag med miljardomsättning

Vägverket Produktion förbereder bolagiseringen. Bolaget, som kommer att heta Svevia, blir Sveriges femte största bolag — och de räknar med att växa.

27 november tog riksdagen det formella beslutet att bolagisera Vägverket Produktion. 1 januari bildas formellt det nya bolaget. Och det blir en aktör att räkna med i anläggningssektorn.

Efter de fyra stora bolagen — Skanska, NCC, Peab och JM — följer i dag Vägverket produktion, som under 2007 omsatte drygt sju miljarder kronor. När de överger sin roll som en del av myndigheten räknar de med att växa.

I ett pressmeddelande skriver det blivande bolaget Svevia räknar med vissa nyanställningar. De inleder med en omsättning på cirka 7,5 miljarder under 2009.

Svevia får en stark och landsomfattande verksamhet inom olika former av entreprenad, väggbyggen, drift och underhåll, med 2 400 anställda på totalt 130 platser i Sverige.

— Jag ser det som en naturlig utveckling för vår affärsverksamhet som redan i praktiken arbetat i bolagsliknande form under de senaste nio åren. Vi är ett stabilt och lönsamt entreprenadföretag med Sverige som marknadsfokus, kommenterar Per-Olof Wedin, direktör Vägverket Produktion.