Nyheter

Nytt avtal klart

Strejkhotet är undanröjt. På lördagen skrev Sveriges Byggindustrier och Byggnads under ett nytt byggavtal. Men kritiken från ena parten kommer innan bläcket ens torka.

Byggnads har varslat om strejk eftersom avtalet gått ut och parterna inte kunnat enas. Medlare har varit inkopplade och under lördagen accepterade bägge parter medlarnas bud.

— Det är med en stor glädje vi kan presentera en uppgörelse som innehåller förbättringar för våra medlemmar och en samsyn med arbetsgivarna att utveckla ett nytt byggavtal inför framtiden, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads.

Men Sveriges Byggindustrier är kritiska och menar att de stått maktlösa inför fackets krav. Det är lågkonjunktur i branschen och läget för många företag bekymmersamt.

-Byggarbetsgivarna tvingas därför acceptera de villkor som Byggnads ensidigt dikterat för medlarna, skriver organisationen i ett pressmeddelande.

Bo Antoni, BI:s vd säger:

– Byggarbetsgivarna konstaterar att vi egentligen inte har något annat val i nuvarande situation än att acceptera de krav Byggnads fört fram innan strejken bryter ut. Det avtal som nu undertecknats innehåller kostnadshöjningar men i en tid med mycket svåra ekonomiska problem måste vi ta samhällsansvar och undanröja strejkhotet, säger Bo Antoni.

Uppgörelsen innebär i korthet följande (summerat av Byggnads):

• Den redan överenskomna löneökningen med 3,40 kr timmen betalas ut.

• Nya regler för bättre byggbodstandard.

• En gemensam arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag till nytt kollektivavtal, som ska ersätta Byggnads- och Anläggningsavtalen — Byggavtalet.

• En arbetsgrupp som ska ta fram nya ackordslistor för de mindre yrkesgrupperna. Nya ackordslistor innebär att det blir lättare att räkna på arbetet, exempelvis plattsättning. Därmed blir lönen mer rättvisande från början.

• Havandeskapslönen och föräldralönen kvarstår och får ett förbättrat och förtydligat regelverk.

• Lönegranskningen kvarstår med den förändringen att till dess att frågan rättsligen är avgjord gäller uppgiftsinlämnandet Byggnads medlemmar. Rätten att kontrollera löneförhållandena på våra arbetsplatser är kvar.