Nyheter

Nytt bakslag för Örndalen

Det planerade hotellet i Örndalen. Bild: Millimeter Artkitekter

Nu meddelar Högsta domstolen att överklagandet från Örndalen Exploatering inte tas upp till prövning, vilket innebär att Mark- och miljödomstolens avslag förra våren står fast.

Planerna på Örndalen, en ny storskalig skidanläggning i Skorvdalen i Härjedalen har flera gånger stött på patrull, med hänvisning till de häckande kungsörnarna i området.

2013 antog Härjedalens kommun detaljplanen och även Länsstyrelsen gav klartecken. Men sedan har projektet kämpat i motvind: Mark- och miljödomstolen i Östersund avslog Örndalen Exploatering AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva en skid- och turistanläggning, Mark- och miljöööverdomstolen beviljade inget prövningstillstånde, och nu går Högsta domstolen, HD, på samma linje.

Örndalen Exploatering ansåg att ärendet skulle prövas av HD eftersom det saknas prejudikat när det gäller hur artskyddsförordningen ska tillämpas i skidanläggningar, men får alltså inget gehör.