Nyheter

Nytt bolag ska arbeta med utveckling i Värtahamnen

Visionsbild Värtahamnen. Bild: AIX Arkitekter och Suteki studios.

Värtahamnen i Stockholm genomgår en historisk förvandling – från gammal industri till en levande stadsdel med bostäder och kontor.  
För att lyckas med detta arbete bildas nu  bolaget Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB.  
– I många områden har det varit fokus på bostäder, men här ska vi bygga en blandad, levande stadsdel som bidrar med många nya arbetsplatser, säger Kristina Alvendal, representant för fastighetsägarna.   

 
Ett nytt bolag har bildats för att arbeta med stadsutvecklingen i den nya stadsdelen Värtahamnen, som är en del av Norra Djurgårdstaden. Tillsammans med Kungsleden, Niam, Vasakronan, Wallfast och Stockholms Hamnar utgör Bonnier Fastigheter grunden i Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB. Deltar i samarbetet gör även Stockholms stad genom Exploateringskontoret.

För att förverkliga den vision som parterna tog fram under våren 2017 tas nu nästa steg i form av ett bolag som skall marknadsföra och arbeta med stadsutvecklingen i området. 

– Ambitionen med bolaget är att få till ett långsiktigt samarbete, vilket de här aktörerna,  som alla redan har kontor eller har fått markanvisningar för kontor i området, är en garant för. Bostadsutvecklare som bygger bostadsrätter är bara aktiva några år innan de lämnar över till föreningarna, säger Kristina Alvendal, ansvarig för Stadsutvecklarna Värtahamen AB och som ska leda arbetet, till Byggvärlden.

– Allt sedan Bonnier Fastigheter fick en markanvisning i Värtahamnen på ca 70 000 kvm kontor har vi haft ambitionen att skapa ett formellt samarbete med Stockholms stad och andra långsiktiga fastighetsägare i området. Områdets unika läge och karaktär skapar fantastiska förutsättningar för att bygga en ny del av Stockholms innerstad. Det kommer dock inte att ske av sig själv utan kräver ett målinriktat arbete, säger Tomas Hermansson, VD för Bonnier Fastigheter.    
I Värtan kommer de nästan 5 miljoner passagerarna som kommer till Värtahamnen varje år att mötas av storstadens puls med en blandning av nya invånare och verksamheter.

– Vi ska naturligtvis dra nytta av att Stockholms Hamnar har verksamhet i området och att det kommer fem miljoner besökare varje år. Dessutom är Värtahamnen en attraktiv del av staden, en del av Östermalm  och innerstaden och med ett havsnära läge, säger Kristina Alvendal.

– Att denna stadsdel färdigställs i enlighet med visionen är en viktig del i vår långsiktiga strategi där stad och hamn växer sida vid sida, säger Johan Castwall, VD Stockholms Hamnar. 

Frågor som det nybildade bolaget kommer att arbeta med är till exempel hur man ska sätta platsen på kartan, hur kollektivtrafiken kan utvecklas och hur aktörerna kan samordna byggprocesser.

– Vi vill få hit attraktiva hyresgäster till kontoren och skapa ett arbetsplatskluster. Kontorsbristen är idag stor i Stockholm och har en hämmande effekt på Stockholms utveckling, säger Kristina Alvendal.

Den nya piren i hamnen invigdes i oktober 2016. Inom 1-2 år räknar Kristina Alvendal med byggstart för nya kontorsfastigheter.

FAKTA

  • Värtahamnen genomgår en historisk förvandling – från gammal industri till en levande stadsdel.  
  • Som en del av Norra Djurgårdsstaden ska Värtahamnen utvecklas till en stadsdel med blandade funktioner som kontor, bostäder, handel och service, samordnat med att befintlig färje- och kryssningsverksamhet bevaras. 
  • Området bedöms sammantaget kunna inrymma cirka 2 400 bostäder och cirka 10 000 nya arbetsplatser.
  • Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB. Bolagsstyrelsens ledamöter kommer från Bonnier Fastigheter AB, Niam AB, Kungsleden AB, Vasakronan AB, Wallfast AB och Stockholms Hamnar AB. Alla dessa aktörer äger idag kontor eller har fått markanvisningar för kontor i området.