Nyheter

Nytt bolag ska granska entreprenörer

Louise Brown och Jessica Löfström har startat granskningsföretaget Ansvar.

Beställare av statligt finansierade byggprojekt ska få hjälp att granska entreprenörer inför upphandlingar.
Det är byggentreprenören Jessica Löfström och antikorruptionsexperten Louise Brown som går ihop och startar granskningsföretag för att stoppa arbetlivskriminaliteten i byggsektorn. 
Skattepengar ska inte gå till kriminella verksamheter, säger Louise Brown, vd på det nystartade företaget Ansvar.

 Att organiserad brottslighet tar rygg på miljardsatsningar i samhällsbyggnadssektorn är ett känt fenomen. Bostadsbolag och beställare betalar vitt, ofta med skattefinansierade byggprojekt, men får svart. Det menar Jessica Löfström och Louice Brown som nu startat bolaget Ansvar med fokus på att hjälpa kunder, främst offentliga beställare som hanterar skattepengar, att granska bolag inför upphandlingar. Den ekonomiska brottsligheten kostar näringslivet 100 miljarder kronor per år, enligt skatteverket.

– Under en längre tid har vi nu sett en eskalerande ökning av grovt kriminella nätverk och problemet är betydande i offentligt finansierade byggprojekt. Det innebär att våra skattemedel som skulle gått till vård, skola och omsorg nu hamnar i kriminellas fickor, säger Jessica Löfström som har 20 års erfarenhet av byggbemanning. 

Bolaget ska fungera som en resurs när en byggherre ska handla upp entreprenörer och leverantörer, samt bistå med granskning, avtal och löpande kontroller. För att kunna göra mest nytta vill bolaget komma in i ett tidigt skede, innan projektet startar.

– Vi kombinerar två delar, analys och platskontroller, vilket gör oss unika. Ansvar har utvecklat ett system för bakgrundskontroll och granskning tillsammans med grävande journalister och affärsanalytiker, som är svårt att lura och täcker alla aktörer i värdekedjan, oavsett om de kommer från Sverige, eller exempelvis Polen, Baltikum eller Moldavien. Tjänsten kompletterar vi med oannonserade platsbesök så att våra kunder kan vara trygga med att ingångna avtal följs, säger Louice Brown, nybliven vd för Ansvar och tidigare ordförande för organisationen Transparency International Sverige.

Hon har jobbat med korruptionsfrågor i många år och sett hur brottsligheten eskalerat i byggbranschen.

– Det är inte många steg mellan skolbygget och organiserad brottslighet. Branschen är inte transparent, det genomförs stora offentliga upphandlingar och handlar om stora summor. Samtidigt ökar svartarbetet och arbetskraft exploateras. Löner sänks till kanske bara 30 kronor i timmen. Problematiken har dragit still sin spets. Det handlar om en professionell affärsmässig organiserad brottslighet som är svår at tackla. På andra sidan har vi sedan de hederliga aktörerna som inte kan konkurrera.

Kriminalitet finns inom många branscher, men byggbranschen är mer sofistikerad än andra när de gäller att bygga upp fasader, menar Jessica Löfström.

– I praktiken kan vårt system appliceras även på andra branscher såsom assistans och städ. 

I styrelsen för Ansvar ingår Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för FN:s internrevision. 

– Organiserad brottslighet är ett gift, den utgör ett hot mot seriösa företagare och är ett brutalt utnyttjande av enskilda människor, säger hon.