Nyheter

Nytt centrum för papperslösa

På onsdag invigs ett nytt fackligt centrum för papperslösa i Stockholm. Där ska papperslösa byggnadsarbetare som riskerar att utnyttjas som svart arbetskraft kunna få hjälp och stöd.

Bakom centret för papperslösa står bland annat Byggnadsarbetareförbundet, mötesplatsen är dessutom placerad i Byggettans lokaler på Kammakargatan i Stockholm.

I centret ska människor som saknar papper och riskerar att utnyttjas som svart arbetskraft få information om sina rättigheter. Dessutom ska möjlighet till kontakt med sjukvård och jurister finnas.

— Man får inte glömma att de papperslösa redan omfattas av de mänskliga rättigheterna, det som saknats är någon som kan hjälpa dem att få sina rättigheter tillgodosedda, säger Yacine Asmani från Papperslösa Stockholm.

Papperslösa Stockholm ingår i ett fackligt nätverk tillsammans med bland annat Seko, Byggnadsarbetareförbundet, SKTF, Akademikerförbundet SSR, LO och TCO.