Nyheter

Nytt elnät ger plats för bostäder i Stockholm

Färre luftledningar och fler nedgrävda elkablar kan ge plats för fler bostäder i Storstockholm. Projektet Stockholms Ström innebär dessutom att omkring 60 000 stockholmare slipper bo granne med en kraftledning.

Elnätet ska genom ombyggnaden bli säkrare, samt att mark till bostadsbyggande frigörs när cirka 15 mil luftledningar grävs ner i marken. Förnyelsen har en beräknad budget på drygt 4,5 miljarder kronor, skriver Ny Teknik som även listar hur planerna ser ut område för område.

— Den ökade kapaciteten i nätet och frigörandet av kommersiell mark är en förutsättning för att Stockholm ska kunna expandera i framtiden, säger Sture Larsson, vikarierande generaldirektör för Svenska Kraftnät, till Ny Teknik.

Läs hela artikeln på nyteknik.se