Nyheter

Nytt gigantiskt stadsbyggnadsprojekt

Stadsbyggnadsprojekt i Flemingsberg
Gemensamt spadtag för Operan och Dramaten.

När första spadtaget togs i veckan för bygget av Kungliga Operans och Dramatens nya lokaler markerade det starten för ett av Sveriges just nu största stadsbyggnadsprojekt.
–  Framtiden ligger verkligen framför Flemingsberg. Det här är bara början, säger Love Bergström, kommunalråd i Huddinge.

Uppslutningen var stor när det var dags för första spadtaget till bygget av Dramatens och Kungliga Operans nya lokaler i Flemingsberg. Representanter från Huddinge kommun, fastighetsutvecklaren Fabege, byggentreprenören MVB samt Kungliga Operan och Dramaten trängdes i det för dagen uppställda evenemangstältet för att ta skydd från vinterkylan. Enligt Stefan Dahlbo, vd Fabege, markerar det första spadtaget starten för omvandlingen av området som de kallar för Stockholm South Business District.

– För nästan exat två år sedan skrev vi avtalet och nu är det dags för nästa steg. Fastigheten med Dramatens och Kungliga Operans lokaler är en väldigt viktig pusselbit för utvecklingen av det framtida Flemingsberg, säger han.

Stadsbyggnadsprojekt i Flemingsberg
Operan och Dramatens nya lokaler. Bild: Fabege

Verkstäder och ateljéer

När den nya byggnaden står klar sommaren 2024 kommer den inrymma både Kungliga Operans och Dramatens dekorverkstäder och ateljéer. Kungliga Operan kommer dessutom att ha repetitionssalar, delar av kostymförråden och arkiv i den omkring 12 000 kvadratmeter stora byggnaden.

– I och med att vi nu får nya lokaler att verka i kan vi säkerställa att Kungliga Operan och Dramaten håller samma höga konstnärliga kvalitet och fortsätter vara en viktig aktör för hantverksskickligheten i Sverige även i framtiden. Vi är också glada att få vara en del av utvecklingen i Flemingsberg, säger Birgitta Svendén, vd Kungliga Operan

Nytt stadsbyggnadsprojekt

Flemingsberg är ett av Sveriges för närvarande största stadsbyggnadsprojekt med planer för 50 000 boende, 50 000 arbetande och 50 000 besökande. Efter bygget av Dramatens och Kungliga Operans nya lokaler står ett nytt kontor till Alfa Laval på tur. De kommer att hyra drygt 17 000 kvadratmeter av Fabege som uppför fastigheten mitt i den nya stadskärnan. Tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2025. 

I dagarna kungjorde också Huddinge kommun och Polismyndigheten att man planerar för ett nytt polishus i området. Uppskattningen i dagsläget är att lokalytan blir cirka 40 000 – 60 000 kvadratmeter. 

Stora planer

Och det kommer mer om politikerna får som de vill.

– Det som idag är ett ganska anonymt industriområde kommer bli en sprudlande regional kärna med boende, lärosäten, innovation, forskning och företagande, säger Love Bergström, kommunalråd (M) med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor i Huddinge kommun.

I framtidsplanerna ingår även en ny tvärförbindelse över Södertörn. En 20 kilometer ny sträckning av väg 259 från E4/E20 vid Skärholmen och förbi Flemingsberg och vidare till väg 73 vid Haninge centrum.