Nyheter

Nytt grepp i bostadspolitiken

Bygg- och bostadsfrågorna är utspridda på olika departement. Men nu flaggar regeringen för en ändring. <br>— Det är nödvändigt med ett betydligt mer samlat grepp om bygg- och bostadsfrågorna, säger Dan Ericsson, statssekreterare.

Dan Ericsson är statssekreterare hos Mats Odell på finansdepartementet. Han har varit den som skött förhandlingarna som lett till en ny modell för hyressättning med den så kallade treparten (Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sabo).

Han har också inlett diskussioner med byggbranschens parter.

Dan Ericsson väljer nu att avslöja sina slutsatser efter 3,5 år som högst ansvarig tjänsteman för bostadspolitiken.

– Jag och Mats Odell har tagit ledningen i de här frågorna och samordnat dem men jag ser att det hade varit en fördel att ha dem ännu mer samlat, säger han till Byggvärlden.

Menar du att frågorna bör samlas på ett departement?

– Regeringsbildaren väljer den saken och jag vill inte låsa mig vid en organisationsform, det viktiga är att det blir ett mer samlat grepp om frågorna.

Mona Sahlin var under förra mandatperioden chef för samhällsbyggnadsdepartementet — som skrotades av den borgerliga alliansen.

Var S-modellen bättre?

– De hade nog inte samlat frågorna ändå. En del fanns ändå på justitiedepartementet. Jag menar att det krävs en ännu större samordning.

Lagstiftningsfrågor ligger nu på Justitie medan plan —och bygglagen samt andra frågor som hanteras av Boverket ligger under Andreas Carlgren och Miljödepartementet. Finansieringsfrågorna ligger under bostadsminister Mats Odell på Finansdepartementet. Under dem sorterar BKN, bostadskreditnämnden som fått allt mer att göra under mandatperioden.

– De gick snabbt in med kreditgarantier för 700 miljoner kronor vid finanskrisen. Nu vänder det också snabbare än vad vi trott, säger Dan Ericsson.

Annars är det propositionen om en ny hyressättningsmodell Dan Ericsson är mest nöjd med från arbetet under mandatperioden.

– Nu har vi tagit fram stabila spelregler för bostadsmarknaden. Det är det absolut viktigaste att göra. Om tio år kommer vi inte att ha den typen av bostadsköer som finns i dag.

– Med vår uppgörelse har vi också räddat allmännyttan. Parterna och oppositionen är nöjda med uppgörelsen som ligger i linje med EG-rätten och därför gör att den kan överleva. Det är social bostadspolitik.