Nyheter

Nytt huvudkontor med fokus på hållbarhet

NCC:s nya huvudkontoret i Järva Krog. Foto: Ncc

NCC flyttar in sitt nya huvudkontor i stadsdel som man utvecklar i Järva Krog. Under framtagandet av de nya lokalerna har man fokuserat på en produktiv arbetsmiljö som ska främja hälsa och hållbarhet både för medarbetare och den framväxande stadsdelens invånare.

Byggvärlden har tidigare skrivit om bygget av NCC:s nya huvudkontor. Nu är projektet klart och medarbetarna har flyttat in i de nya lokalerna. Huvudkontoret är en del av hela utvecklingen av området runt Järva Krog som NCC är involverad i.

– Stockholm växer och behovet av kontor och bostäder är stort. Vi utvecklar Järva Krog till en trygg, tillgänglig och trivsam blandstad som på sikt kommer att rymma cirka 450 bostäder, 1 800 arbetsplatser, restauranger, service, handel och en förskola. Här finns även vårt nya huvudkontor som tydligt visar vårt erbjudande inom kontorsutveckling, säger Joachim Holmberg, affärsområdeschef NCC Property Development.

Det nya huvudkontor har plats för 800 medarbetare och utgör knappt 17 000 kvadratmeter av ytan i kontorsprojektet K12. Vid utvecklingen av det nya huvudkontoret har NCC haft stort fokus på att skapa en effektiv arbetsmiljö som är anpassad till ett projektbaserat, digitalt arbetssätt över både organisations-, regions- och landsgränser. Även hälsa och ett hållbart arbetsliv står i centrum.

– Målet har varit att skapa en inspirerande och effektiv arbetsmiljö som stöttar medarbetarna i det dagliga arbetet för ett projektbaserat arbetssätt. Vi vill främja en god hälsa och stimulera till en aktiv och hälsosam livsstil för våra medarbetare. Här vill vi vara en förebild i branschen, säger Marie Reifeldt, HR-direktör NCC.

Kontorsbyggnaden är enkel att justera och det går att anpassa lokalerna för skiftande behov över tid. Under hela byggprocessen har man fokuserat på hållbarhet . För att ge plats åt de nya byggnaderna har man rivit det gamla huvudkontoret. Rivningsmassorna har sedan används som fyllnadsmaterial till grunden i de nya byggnaderna. Betongen krossades på plats istället för att köras iväg till någon ensligt belägen grusgrop och på så sätt har man sparat  in 2000 lastbilslaster när materialet ska fraktas från platsen och sedan tillbaka igen. Hållbarhetstänket återkommer även i det nya huvudkontorets fasad. Här består flera sektioner av solceller som sitter i moduler som är enkla att byta ut.

Det finns också en medvetenhet i byggnadens planlösning för att främja en hälsosam livsstil. I entréplan finns en träningsanläggning och en stor inbjudande trappa i centrum som ska uppmuntra till rörelse. Hissarna har placerats lite avsides för att trappan ska kännas som det mest naturliga alternativet när man rör sig mellan våningsplanen i byggnaden.

– Entréplanet är öppet för allmänheten och har en visuell koppling upp i huset med öppningar i bjälklaget och rum med dubbel takhöjd. Genom huset sträcker sig två atrier, gestaltade i massivträ. Det första atriet är generöst och luftigt med en skulptural trappa som genererar rörelse och spontana möten. Det andra atriet är mer intimt med mindre mötesplatser och pausytor, säger Pi Ekblom, arkitekt White.

Reform, tidigare Reflex Arkitekter, är inredningsarkitekt i NCC:s nya kontor. Inredningen ska bland annat underlätta för lagarbete och möta behovet av fokuserat arbete. Det skapas till exempel genom många gemensamhetsytor, projektstudios och en inspirerande och varierande arbetsmiljö.

Utöver kvarteret med NCC:s nya huvudkontor kommer man utveckla ytterligare två kvarter i området. Allt sker i etapper och den sista delen i projektet är bostadshusen.

Fakta om projektet:

  • Byggstart: Q2 2017
  • Inflyttning: Q4 2019
  • Bruttoyta: 17000 kvm
  • Arbetsplatser: 800

De inblandade i byggprojektet
Byggherre är NCC Property Development, grundläggningen genomförs av NCC Hercules, mark- och anläggningsarbeten av NCC Infra, husbyggnad NCC Building och för projektering i tidiga skeden och som specialistkompetens har man anlitat NCC Teknik.

Av: Samuel Karlsson