Nyheter

Nytt kollektivavtal klart för elteknikbranschen

Nytt kollektivavtal klart för elteknikbranschen Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet har enats om ett nytt Installationsavtal för elteknikbranschen.

Det nya kollektivavtalet, som träffades sent den 26 april, är treårigt och innebär kostnadsökningar på totalt 6,5 procent på tre år. Det följer därmed industrins märke.

I det nya Installationsavtalet är parterna överens om att arbeta partsgemensamt med flera viktiga utvecklingsfrågor. Ett nytt långsiktigt arbete ska inledas för ökad jämställdhet och fler kvinnor i branschen. Syftet är också en bättre kompetensförsörjning. Parterna ska också lyfta upp arbetsmiljöfrågorna och vikten av att utveckla säkerhetskulturen.

– Vi har haft konstruktiva förhandlingar och är nöjda med att ha träffat ett treårigt avtal med nya reseregler för dagliga resor. Detta blir ytterligare steg på vägen mot det moderna kollektivavtal branschen behöver, säger Installatörsföretagens förhandlingschef Åsa Kjellberg Kahn, i ett pressmeddelande.