Nyheter

Nytt kontorshus byggs i Medicon Village

Kontorshuset kommer att få en sammanlagd yta på 16 000 kvadratmeter. Illustration: Reflex arkitekter.

Byggnadsnämnden i Lund har sagt ja till ett sex våningar högt kontorshus och ett nytt torg som bildar en öppen entré till Medicon Village. Byggstart är planerad till våren 2017 för kontorshuset som är ritat av Reflex arkitekter.

Life science parken Medicon Village växer. Medlemmarna expanderar och fler verksamheter är på väg att flytta in. 
– Våra medlemsbolag går bra och behöver expandera. Vi vill också erbjuda plats för fler både större och mindre bolag, säger Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village.

Utbyggnaden av Medicon Village med nytt kontorshus, anslutande till ett nytt torg och en ombyggnad av Scheelevägen, är viktig för hela miljön.

– Utbyggnaden och utvecklingen av stadsmiljön ger goda förutsättningar för en attraktiv och konkurrenskraftig stadsdel i framtiden. Den nya byggnaden är en del i en sammanhållen strategi där Medicon Village och Ideon öppnas upp och integreras med omgivande stadsdelar, säger Ole Kasimir, planchef på Lunds kommun.

Det sex våningar höga kontorshuset kommer att bestå av tre huskroppar med en sammanlagd yta på 16 000 kvadratmeter. Huset, som ansluter till Scheeletorget och Forskarparken, kommer att bilda den nya entrén till Medicon Village.

Det nya kontorshuset öppnar upp för såväl större som mindre verksamheter inom life science. Miljön ska erbjuda moderna och flexibla kontorsytor, mötesplatser och även enklare laboratorier. På bottenvåningarna blir det mötes- och konferensytor. I husets mellanplan kommer små verksamheter kunna hyra mindre kontor eller arbetsplatser. På de övre planen ska större bolag som har behov av mer sammanhållna ytor kunna etablera sig. Det nya kontorshuset – tillsammans med de redan befintliga ytorna på Medicon Village – ska underlätta för life science bolag att växa från idé till kommersialisering.

– Mötesplatsen för planerade och oplanerade möten med mixen av forskare och bolag gör oss till en unik life science park. Genom att erbjuda lokallösningar som gör det möjligt för verksamheterna att växa kan vi skapa förutsättningar för ett komplett forsknings- och innovationscentrum inom medicin och livsvetenskaper, säger Kerstin Jakobsson, vice vd på Medicon Village.

Byggstart beräknas till våren 2017 med färdig byggnad i slutet av 2018. Planen är att delar av det nya Scheeletorget ska färdigställas ungefär samtidigt.

Jenny Marcuson Fors