Nyheter

Nytt kvarter i Västra Hamnen i Malmö

Illustration: Chroma Arkitekter & Krook & Tjäder

NCC ska på uppdrag av Skandia Fastigheter bygga ett nytt kvarter med bostäder, förskola, mobilitetshubb med parkeringsplatser och service i kvarter Masthusen 15 i Västra Hamnen i centrala Malmö. Uppdraget, som är en totalentreprenad, uppgår till 240 MSEK.

NCC:s uppdrag innebär nybyggnation av ett bostadshus med 77 hyreslägenheter och lokaler i bottenplan, en förskola i fem plan med utemiljö i två olika plan samt en så kallad mobilitetshubb med 245 parkeringsplatser och lokaler för handel och cykelservice.

I uppdraget ingår, utöver utemiljön till förskolan, även utemiljö i anslutning till kvarteret med cykelparkering, lekplats och sittplatser. Fastigheten kommer ha gröna tak och solceller, samt gemensam takterrass med odlingslådor och sittplatser. Förskolan ska miljöcertifieras enligt BREEAM, nivå Excellent och bostadshuset ska miljöcertifieras enligt BREEAM, nivå Very Good.

– Det är ett spännande projekt med flera olika sorters byggnationer och funktioner på samma yta med höga miljö- och hållbarhetskrav. Här kommer NCC:s bredd och erfarenhet av liknande projekt väl till pass, säger Magnus Jarebrant, affärschef NCC Building Sweden. 

Byggstart är planerad till början av 2021. Mobilitetshubben beräknas vara klar i början av 2022. Inflyttning i förskolan planeras till hösten 2022 och lägenheterna blir inflyttningsklara i början av 2023.

Affären uppgår till 240 MSEK och orderregistrerades i tredje kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden.