Nytt miljardkontrakt i USA till Skanska

Nytt miljardkontrakt i USA till Skanska
Skanska leder ett konsortium som ska bygga en pendeltågsstation vid World Trade Center i New York.

Kontraktet är på 542 miljoner dollar, varav Skanska har 80 procent, 434 miljoner. Det motsvarar ungefär 3,1 miljarder kronor. Beställare är Port Authority of New York and New Jersey.

Konsortiet ska ansvara för alla platsgjutna betongkonstruktioner till den nya stationens plattformar under och väster om New York City Transits (NYCT) tunnelbanestation för linje 1. För stålstomme och betongelement har ett annat företag kontrakterats.

Stationens betongtak kommer samtidigt att utgöra en öppen plats i anslutning till WTC Memorial. Ett av PATH-stationens våningsplan ska ansluta till en planerad transithall för tunnelbanan.

— Uppförandet av den nya PATH-stationen är ett betydande inslag i återuppbyggnaden av World Trade Center-området, kommenterar Mike McNally, vice vd Skanska AB och inom koncernledningen ansvarig för de amerikanska verksamheterna.

Relaterade artiklar

Catena bygger en av Nordens största logistikanläggningar
Klartecken för omdiskuterat bygge i Stockholm city
Ukrainakriget ger svårt prognosläge
Minskat byggande förutspås när investeringsstödet slopats