Nyheter

Nytt multihus i Vallastaden

Det nya multihuset i Vallastaden. Bild: AG Arkitekter/Vallastaden 2017

Linköpings nya stadsdel Vallastaden börjar ta form.
Det ska vara en stadsdel där nya tankar och idéer kring hållbarhet blir verklighet.
En sådan idé är det ”multihus” som Dukaten Parkering tillsammans med Tekniska verken börjar bygga i vår.
Huset är till för alla i stadsdelen, inte bara för dem som har bil då det även innehåller exempelvis återvinningsrum och bilpool.

Förutom den vanliga funktionen att erbjuda parkering innehåller huset en mängd funktioner som stöder hållbarhetstanken i Vallastaden.
Tekniska verkens transformatorstation för elen i området är integrerad i huset och en sopsug gör att avfallsbilar inte behöver åka runt i stadsdelen.

I återvinningsrummet kommer de boende att kunna lämna in de flesta material för återvinning och dessutom få återkoppling på den nytta deras insats ger och uppmuntras till en hållbar livsstil.

– Multihuset är ett spännande koncept som stämmer väl överens med en viktig utgångspunkt för satsningen på Vallastaden – att hitta innovativa lösningar och testa nya idéer för framtidens hållbara stadsplanering, säger Simon Helmér, vd för Linköpingexpo, i ett pressmeddelande.

I huset kommer det finnas laddstolpar för elbilar.
Tack vare solceller i fasaden kommer huset generera el till laddningen av bilarna och annan elanvändning i huset.
Den el som blir över levereras ut i distributionsnätet. Byggnaden kommer även att ha en innovativ miljöprofil i andra delar.

Till exempel kommer trapphuset och återvinningsstationen att värmas av överskottsvärme från Tekniska verkens kulvertsystem och transformatorer.
Planen är också att delar av fasaden ska ha växtväggar för att skapa en trevligare bostadsmiljö och bidra till den biologiska mångfalden och på taket finns möjlighet att ha biodling. 

Under vecka 2 till och med vecka 4 hålls en tävling för allmänheten där målet är att få in olika förslag på namn till det nya huset.
– Eftersom det här är mer än ett vanligt parkeringshus vill vi hitta ett namn som återspeglar det. Därför utlyser vi nu en namntävling där Linköpingsborna får chansen att vara med och döpa huset, säger Matts Skeppstedt på Dukaten Parkering. Vinnaren får, förutom ett pris, även ta första spadtaget för huset.