Nyheter

Nytt musikteaterhus 62 miljoner dyrare

Jönköping ska få ett nytt hus för teater, musik och dans. Skanska har utsetts till byggentreprenör för huset, som beräknas bli 62 miljoner kronor dyrare än budgeterat.

Under senhösten räknar landstingsfastigheter i Jönköping med att bygget av musikteaterhuset ska börja. Men först krävs ett slutligt godkännande av finansieringen från landstingsfullmäktige i länet. Huset blir 62 miljoner dyrare än vad som ursprungligen budgeterats.

— Vi hade räknat med att bygget skulle kosta omkring 286 miljoner kronor. Inget av de tre anbud som lämnades in höll sig på den nivån. Fastigheten kommer istället att kosta omkring 348 miljoner att bygga, säger Pernaders Johansson, landstingsstyrelsens ordförande.

Han betonar dock att de politiska partiernas ledningar är beredda att skjuta till de pengar som behövs. Jönköpings kommun bidrar med 110 miljoner kronor, samt att företagare på orten bidragit med 25 miljoner kronor. Resterande får landstinget stå för.

”Smot-huset”, som det kallas i folkmun, har ritats av Wingårdh arkitektbyrå och kommer att byggas på Munksjöns östra strand i Jönköping.

Den 23 september fattar landstingsfullmäktige beslut om kostnadsökningen på 62 miljoner kronor ska godkännas. Blir svaret ja, kan Skanska Sverige påbörja arbetet. Musikteaterhuset beräknas vara klart för inflyttning i början av 2011.