Nyheter

Nytt program ska lösa problem med uttorkning av betong

Byggbranschen har nu en lösning så uttorkningstiden kan beräknas för betong baserat på bascement.

Det beskedet ger Hans Hedlund i SBUF, expert på uttorkning av betong, vid seminarium i Skövde nionde november. 

– Vi är först i Sverige med detta och förmodligen först i världen, säger han.

Byggbranschen och kommunerna i Skaraborgs län är inbjudna till seminariet den 9 november som ska ge ökade kunskaper om en het fråga, hur hantera uttorkning av betong.

– Jag berättar om ett nytt beräkningsverktyg för beräkning av uttorkning av betong. SBUF utvecklar nu ett beräkningsprogram som med bra precision kan beräkna uttorkningstid för betong baserat på cement som innehåller flygaska. Detta gäller till exempel bascement, säger Hans Hedlund i SBUF, expert på uttorkning av betong.

– Vårt nya beräkningsverktyg ska bli klart för kommersiell lansering 2018. Vi är först i Sverige med detta och förmodligen först i världen, säger Hans Hedlund som också arbetar i Skanska.

Det nya beräkningsverktyget är en modul som ingår i PPB (Produktionsplanering Betong).

– Programmodulen i PPB kommer att bli ett kraftfullt verktyg för prognosticering avseende uttorkning av betong försett med nya funktioner som inte funnits tidigare, säger Ted Rapp, i byggindustrins organisation RBK.

Ted Rapp berättar vid seminariet om RBKs nya version av manualen för fuktmätning, version 6.

– För mätteknikerna innebär version 6 två väsentliga förändringar. Det tar längre tid att mäta vid varje mättillfälle. Befintliga borrhål ska inte återanvändas och nya mätningar kräver nya borrhål, säger Ted Rapp.

Seminariets tema är Moderna betonggolv – hur gör vi?.  Skövde kommun har de senaste åren haft problem med uttorkningen av betong i flera byggprojekt. De söker svar om hur saken ska lösas.

– Vi behöver träffas för att utveckla branschen. Jag menar att aktörerna behöver tänka på helheten och inte bara sin lilla del. Vårt seminarium gör det möjligt för alla att se hela byggkedjan, säger Maria Skoog på Skövdekontoret för Sveriges Byggindustrier.

Experter från alla håll medverkar. SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond), RBK (Rådet för Byggkompetens), konsultföretagen Polygon och WBK, Ottossons golv, Tomas Betong, Cementa och Skövde kommun.

Sveriges Byggindustrier och Skövde kommun är arrangörer.

– Vi startar med detta seminarium. Sedan jobbar alla på hemmaplan med problemet och om sex månader ska samma aktörer träffas på nytt, säger Maria Skoog.

Seminariet i Skövde är riktat till Skaraborgs län. Maria Skoog hoppas att Sveriges Byggindustrier tar liknande initiativ på andra ställen i landet.