Nyheter

Nytt projekt för industriellt träbyggande

Tyréns, Kärnhem och Träspecialisten i Sävsjö går samman i ett projekt för att utveckla industriellt bostadsbyggande i trä. Åtta miljoner kronor satsas på att vidareutveckla byggprocessen.

Projektet Kärnprocessen har fått utvecklingsstöd av Vinnova, vilket tillsammans med de tre aktörernas finansiering ger en projektsumma på åtta miljoner.

— Projektet innebär en unik möjlighet att utveckla och implementera ledande kunskap om industriellt byggande. Därför knyts några av landets främsta experter på industriellt byggande och modernt träbyggande till projektet, säger Jerker Lessing, avdelningschef och projektledare på Tyréns.

Projektet syftar till att öka effektiviteten och tillförlitligheten i det industriella byggandet av bostadsområden i trä. Dessutom ska byggandet ske till låga kostnader. Fokus ska därför bland annat ligga på utvecklingsinsatser för produktionsutveckling, kvalitetssäkring och produktutveckling.