Nyheter

Nytt register för rapportering av farligt avfall

Register ska förhindra att farligt avfall inte hamnar i skog och mark. Foto: Getty Images

Ett nytt avfallsregister för rapportering av farligt avfall har nu öppnat hos Naturvårdsverket. Från den 1 november ska företag och verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera uppgifter till registret. 


Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Alla företag och verksamheter där farligt avfall uppstår eller som transporterar, tar emot, behandlar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter om avfallet från och med den 1 november 2020.

– Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Det ökar möjligheten att avfallet tas om hand på rätt sätt. Det händer fortfarande att farligt avfall lämnas i skog, sjöar och mark där det kan skada människor och miljö, förklarar Ulrika Gunnesby, enhetschef på Avfallsenheten på Naturvårdsverket.

I de flesta fall ska uppgifterna rapporteras till avfallsregistret senast två arbetsdagar efter att företaget har antecknat och dokumenterat uppgifter om avfallet. Det innebär för de flesta verksamheter att rapportering ska ske i samband med att avfallet transporteras till en annan plats. Verksamheter som behandlar farligt avfall rapporterar däremot in vissa uppgifter kvartalsvis.

Eftersom nästan alla verksamheter lämnar ifrån sig någon typ av farligt avfall, som till exempel elektronik, lysrör eller olika kemikalier, så uppskattas över en miljon företag och verksamheter beröras av det nya registret.