Nyheter

Nytt samarbete ger <br></br> fler lärlingsplatser

Ett nytt lärlingsprojekt är på gång i Borås. I ett samarbete mellan Borås stad och näringslivet ska lärlingar erbjudas praktikplatser under ett bygge av en ny förskola.

Totalt är det mellan 12 och 16 lärlingar som ska erbjudas praktikplatser i det nya samarbetet. Det är Borås stads lokalförsörjningskontor, Wäst-Bygg och Regionala Yrkeskommittén i Borås som går samman när en ny förskola med tre avdelningar byggs.

Målet är att underlätta för eleverna att få en praktikplats under lågkonjunkturen. Praktiken behövs i sin tur för att eleverna ska kunna få sina yrkesbevis.

— Det här ger våra ungdomar sysselsättning så att de slipper leva på försörjningsstöd. Dessutom blir det lättare för byggföretagen i Borås att rekrytera ny kvalificerad arbetskraft, säger Morgan Hjalmarsson, kommunalråd i Borås stad, i ett pressmeddelande.

Byggstart är i november och tio månader senare ska förskolan stå klar. Under projektets gång ska lärlingarna följa med i alla moment som ingår.