Nyheter

Nytt samhälle länkar samman två kommuner

Besökare på Sveriges längsta sandstrand, mellan Båstad och Laholm, kan snart räkna med nya grannar. I närheten planeras det nämligen för ett helt nytt samhälle: Allarp.

Det är markägaren Expendo som ligger bakom planerna på det nya samhället, i samarbete med bland andra Hermanson Hiller Lundberg Arkitekter och Laholms kommun. Totalt vill man bygga villor och flerbostadshus för cirka 1 000 personer.

— Förutsättningarna är spektakulära. Fastigheten ligger intill E6: an och Båstads nya tågstation. Det tar en timme att åka till Göteborg och Malmö. Och så är det bara några hundra meter till en 12 kilometer lång sandstrand, säger Andreas Hermansson på Hermanson Hiller Lundberg Arkitekter.

Målbilden är att Allarp ska bli en levande småstad.

— Historiskt så har husen här omkring varit semesterboenden som sedan blivit permanentboenden. Nu vill vi bygga tätare från start, säger Andreas Hermansson.

Under sommaren har detaljplanen varit ute på samråd. Under hösten ska förslaget ställas ut.

— Många har varit positiva. Sedan har miljövärdena på platsen diskuterats. Men vi har en tydlig ekologisk profil. Områdets samlingspunkt blir en stor park och intill bebyggelsen anläggs en våtmark, säger han.

Ni planerar för bostäder men hur blir det med arbetsplatser?

— Många kommer att pendla, men eftersom vi bygger tätt kommer det automatiskt att skapas ett behov av arbetsplatser, till exempel i form av en skola. Överhuvudtaget vill vi ha ett blandat samhälle. Från början planerade vi för enbart seniorer men under resans gång har det blivit klart att det är attraktivare att bygga för alla åldrar i olika boendeformer.

Ni planerar för ett stort område som ska uppföras på kort tid. Samtidigt säger en del experter att levande samhällen och städer växer fram allteftersom. Hur tänker ni kring det?

— Vi siktar på en öppen detaljplan och vill inte ha för mycket detaljstyrning från början. Husägare ska till exempel ges möjlighet att kunna utforma sina hus själva, säger han.

Enligt planerna ska Allarp byggas i sex etapper. Hela området planeras stå klart 2018. Byggstart för markarbetena kan tidigast äga rum i början av 2011.