Nyheter

Nytt sjukhus för 14 miljarder

Nummer fem på listan över Sveriges största planerade byggen är Nya Karolinska Solna. Det nya universitetssjukhuset ska byggas intill det gamla sjukhuset och byggstart väntas nästa vår. Prislappen väntas landa på 14,1 miljarder kronor.

När Byggvärlden besöker byggarbetsplatsen för Nya Karolinska Solna pågår sprängning av Oljeberget intill thoraxkliniken. Borren går i ett och en grävmaskin lägger sprängmattor på plats. Berget ska ge plats åt parkeringsplatser under byggtiden.

— Den här schakten är bara en tiondel av den som ska göras söder om thoraxkliniken, där själva sjukhusbyggnaden ska stå, säger Tobias Kednert, WSP:s projektledare för de förberedande arbetena.

Bygget innebär stora utmaningar med tanke på närheten till sjukvårdens känsliga verksamhet.
— Vi håller kontakt med personalen på magnetröntgen och kan skjuta på sprängingarna några minuter om det behövs, berättar Tobias Kednert.

Landstinget bedömer att det blir billigare och bättre att bygga ett nytt sjukhus än att renovera det gamla. Sjukhuset är utspritt på flera byggnader som i de flesta fall är byggda på 1930-talet. Det nya sjukhuset blir mer koncentrerat och ska ge säkrare och mer effektiv vård.

— Det är inte rationellt att skjutsa patienter fram och tillbaka. Vi vill knyta ihop sjukhuset runt patienten, säger Lars Dagerholt, pressansvarig på Nya Karolinska Solna-förvaltningen, landstingets planeringsorganisation för bygget.

Upphandlingen av bygguppdraget genomförs i form av OPS, offentlig-privat samverkan. Det är första gången som en OPS-upphandling görs på ett sjukhus i Sverige.

— OPS-lösningen innebär att vi har en fast prislapp och ett fast tidsschema. Risken för överraskningar för landstinget är väldigt små, säger Lars Dagerholt.

För några år sedan utlystes en formgivningstävling för Nya Karolinska Solna. Det vinnande förslaget, som lämnades in av White Arkitekter, innehåller höga hus med mycket glas. Byggnaderna är grupperade längs ett grönt stråk med en liten å.

— Det är inte säkert att det blir exakt så. Anbudsgivarna har frihet att komma med förslag på utformning, säger Björn Ekström, teknisk direktör på Nya Karolinska Solna-förvaltningen.

Förfrågningsunderlag har skickats ut till några konsortier, som nu har till den sista september på sig att lämna in anbud. Förhoppningen är att avtal ska kunna vara påskrivet den sista april 2010 och att byggstart kan ske i maj.

— Det vi köper av OPS-leverantören är finansiering, projektering, bygge och förvaltning i ungefär 30 år, säger Björn Ekström.

Nya Karolinska ska vara färdigbyggt i december 2015. Vilka verksamheter som ska finnas i det nya sjukhuset är dock inte klart än, det ska landstinget besluta i slutet av nästa år.

Vad som händer med de nuvarande sjukhusbyggnaderna är inte heller klart. Huvudbyggnaden och Eugeniahemmet är byggnadsminnesmärkta och ska bevaras, men kommer att få annat innehåll. Landstinget ska utreda vad som ska göras med de övriga byggnaderna.

Fakta / Nya Karolinska Solna

Totalt 800 vårdplatser.

Cirka 1 600-1 800 patientbesök per dag.

Cirka 6 000 medarbetare och ett 1 000-tal forskare och studenter.

335 000 kvadratmeter verksamhetsyta.

Öppnar i december 2015.