Nyheter

Nytt sjukhusuppdrag för Bravida

Bravida ska ansvara för installationer när Sollentuna sjukhus byggs om. Foto: Bravida

Bravida får i uppdrag av Peab att installera lösningar för el och sprinkler när Sollentuna sjukhus bygger om lokalerna för att möta framtidens vårdbehov.
Uppdraget har ett ordervärde på cirka 90 miljoner kronor.  

Bravida har de senaste åren arbetat i flera stora sjukhusprojekt, både i Sverige och i övriga Norden. Nu får Bravida ytterligare ett sjukhusuppdrag när Sollentuna sjukhus står inför en stor ombyggnation.

Sjukhuset ska få flera nya funktioner, bland annat en gemensam entré och reception för samtliga mottagningar. Dessutom ska lokalerna rymma 230 nya vårdplatser för geriatrik samt specialiserad somatisk vård.

Fem olika filialer från Bravida kommer att samarbeta i projektet för att tillsammans tillgodose projektets behov.

Projektet påbörjas omgående och beräknas vara färdigt i slutet av 2018. Totalt kommer 50 Bravidamedarbetare vara sysselsatta.