Nyheter

Nytt Slussen-garage med partneringavtal

Stockholm Parkering valde Veidekke som partner för att ta fram bygglovshandlingar och projektera 294 nya parkeringsplatser vid Slussen i Stockholm. Veidekkes affärsmodell med bland annat starkt fokus på involvering var en av orsakerna.

En viktig uppgift för Stockholms Parkering är att bygga nya underjordiska garage för att avlasta gatunätet från parkerade bilar och verka för en god stadsmiljö. Mycket talar för att Stockholms stads befolkning kommer att ha nått miljonstrecket år 2030.

Genom att Slussen byggs om kommer Slussengaraget att bli mindre. Dessutom ska cityspårvägen ledas fram, vilket innebär färre gatuparkeringsplatser. Ersta sjukhus ska expandera och behöver fler parkeringsplatser. Därför har Stockholm Parkerings styrelse fattat beslut om att genomföra byggnationen av ett nytt garage i Stigberget med infart från Renstiernas gata.

– Detta är en full samverkansentreprenad mellan Stockholms Parkering och entreprenören Veidekke. Fokus på involvering och arbetssättet med VDC* och ICE* där alla parter har arbetsmöten under en heldag en gång per vecka, har bidragit till att vi valde Veidekke både till att ta fram bygglovshandlingar och att projektera det nya garaget, säger Markus Burman, projektledare på Stockholm Parkering, i ett pressmeddelande.

Tack vare detta arbetssätt har bygglovshandlingarna för detta komplicerade projekt med 12 olika teknikområden, kunnat tas fram på endast 10 veckor. Istället för planerade 200 parkeringsplatser blir det 294 och detta till en målsatt kostnad som Veidekke och beställaren, Stockholm Parkering, tagit fram tillsammans.

– Jag tror det är unikt för en beställare av bergarbeten att arbeta med denna typ av partneringavtal, där vi låter entreprenören styra över samtliga installationer och som tar in entreprenören redan i bygglovsskedet. Det är inte lägsta pris som har varit ledstjärnan vid upphandlingen. Vid förfrågningsunderlaget var det fyra parametrar som styrde: Ekonomi, affärsmodell, organisation och uppvisande av referensprojekt, säger Markus Burman.

– Vi är väldigt nöjda med vårt sätt att arbeta så tydligt och målmedvetet med att involvera samtliga medarbetare i projekten. Eftersom det är människor som ska arbeta tillsammans, är det våra olikheter och styrkor som gör oss starka i teamet. För att få förståelse för varandra och varandras arbetsuppgifter och för att kunna ta hand om all kompetens som vi tillsammans besitter, har vi valt att arbeta med workshops. Det är ett utmärkt sätt att lära känna varandra på, innan det ”hårda” arbetet börjar, säger Jenny Johansson, projektledare på Veidekke, Region Tunnel & Bergrum.

*VDC (Virtual Design & Construction), ICE (Integrated Concurrent Engineering, övers. ungefär Integrerat samtida ingenjörsarbete).

Stigbergsgaraget, Slussen

Byggstart: Hösten 2013.
Invigning: År 2015.
Antal platser: 294 i tre plan. Inrymmer både besöksparkering och månadsförhyrning. Laddstolpar för elbilar kommer att finnas.
Infart: Renstiernas gata.
Gångentré: Tjärhovsgatan/Renstiernas gata.
Bergsvolym (osprängt berg): 35 000 kubikmeter.
Mål: Produktionspris per p-plats: Under 400 000 kronor, vilket torde vara möjligt med Veidekkes arbetsmetod och ett aktivt involveringsarbete i produktionen. Byggs i två skepp och i flera våningar.
Samarbetspartner: Veidekke Entreprenad AB.