Nyheter

Nytt stöd för solceller

Till sommaren införs ett nytt stöd för solcellsanläggningar. Den här gången kan alla söka pengar — inte bara den offentliga sektorn.

Förslaget innebär att staten under de kommande tre åren satsar cirka 50 miljoner kronor per år på ett nytt solenergistöd.

Både företag och privatpersoner kan söka bidrag för upp till 60 procent av investeringskostnaderna, maximalt 2 miljoner kronor per projekt. Det gamla stödet som upphörde efter 2007 låg på 70 procent och var förebehållet offentliga byggnader.

— Vi har fört samtal med branschen och kommit fram till att 60 procent är en rimlig stödnivå. Stödet får inte ligga för lågt, samtidigt som det är viktigt att priserna pressas ned, säger Maria Brogren på näringsdepartementet.

Förslaget som läggs fram som en förordning granskas för närvarande i Bryssel, för godkännande av EU-kommissionen.
— Vi hoppas att det ska kunna börja gälla i maj eller juni om det inte blir några fördröjningar i Bryssel, säger Maria Brogren.

Stöd för alla — inte bara offentliga lokaler

Den största nyheten med det nya stödet är att det riktar sig till alla, inte bara den offentliga sektorn.

En annan förändring är att det inte behöver vara ägaren av byggnaden som ansöker om stöd. En hyresgäst kan, med värdens medgivande, ansöka om att sätta upp en solcellsanläggning på taket för att på så sätt minska sina energikostnader.

Det blir möjligt att söka bidrag för integrerade system som ger både solel och solvärme, förutsatt att elproduktionen är minst 20 procent av den totala el- och värmeproduktionen.