Nyheter

Nytt stöd för solenergi

Regeringen återinför det statliga stödet för solceller. Men branschen vill se ett nationellt planeringsmål för att få mer långsiktighet, skriver Miljörapporten.

Förslaget innebär att staten under de kommande tre åren satsar cirka 50 miljoner kronor per år på ett nytt solenergistöd. Både företag och privatpersoner kan söka bidrag för upp till 60 procent av investeringskostnaderna, maximalt två miljoner kronor per projekt.

Det gamla stödet som upphörde efter 2007 låg på 70 procent och var förebehållet offentliga byggnader.
— Vi har fört samtal med branschen och kommit fram till att 60 procent är en rimlig stödnivå. Stödet får inte ligga för lågt, samtidigt som det är viktigt att priserna pressas, säger Maria Brogren på näringsdepartementet, till Miljörapporten.

Förslaget, som läggs fram som en förordning, ligger för godkännande av EU-kommissionen.
— Vi hoppas att det ska kunna börja gälla i maj eller juni, säger Maria Brogren.

Beskedet om ett nytt solenergistöd är välkommet i branschen. I Trollhättan invigdes nyligen en solcellsanläggning på Nils Ericson-gymnasiet som förverkligats tack vare det förra statliga solenergistödet.

— Kommunen vill sätta upp fler solceller men för att det ska vara möjligt krävs att det statliga solcellstödet återinförs, säger Sara Borgström, energi­samordnare på Trollhättan Stad.

Lars Andrén, ordförande i Svenska Solenergiföreningen, vill se åtgärder som räcker längre än tre år framåt.
— Vi behöver ett nationellt planeringsmål liksom det som finns för vindkraft. Det skulle ge långsiktighet för branschen. Dessutom borde elcertifikaten anpassas för solel, säger Lars Andrén.

Maria Brogren håller med om att satsningarna på solenergi varit ryckiga.
— Ett planeringsmål för solenergi är en aktuell fråga som vi gärna diskuterar mera med branschen. Att regeringen hittills har hållit emot lite har berott på att vi velat invänta EU:s mål för förnybar energi. Nu vet vi vad vi har att sikta mot, säger Maria Brogren.

Läs mer om Miljörapporten – Byggvärldens miljötidning

Stödet nu för alla — inte bara offentliga lokaler

Den största nyheten med det nya stödet är att det riktar sig till alla, inte bara den offentliga sektorn.

En annan förändring är att det inte behöver vara ägaren av byggnaden som ansöker om stöd. En hyresgäst kan, med värdens medgivande, ansöka om att sätta upp en solcellsanläggning på taket för att på så sätt minska sina energikostnader.