Nyheter

Nytt stöd ges till energikartläggning

Nu kommer ett nytt stimulansmedel för att få företag att minska sin energiförbrukning. Företag kan få halva kostnaden för en energikartläggning betald.

Det nya stödet kallas energikartläggningscheck och riktas till företag som använder mer än 500 megawattimmar per år. Stödet kommer att finnas till och med år 2014 och maximalt ges 30 000 kronor till ett företag.

Företag som är intresserade kan ansöka om stödet via en e-tjänst på Energimyndighetens hemsida. Själva energikartläggningen avser företagets verksamhet, byggnader och övrig energiförbrukning.

Genom energikartläggningen får företaget en rad förslag på lönsamma åtgärder för att effektivisera energianvändningen. Sedan ska företaget ta fram en energiplan och ange vilka åtgärder man har för avsikt att genomföra under de närmaste två åren.

— Det är inte ett juridiskt bindande åtagande, men man kanske kan säga att det är ett moraliskt bindande åtagande. Företaget ska säga vad man har för avsikt att genomföra, men sen kan det ju hända saker under en tvåårsperiod som förändrar situationen, säger Daniel Lundqvist, projektledare vid Energimyndigheten.

Syftet med det nya stödet är att öka företagens kunskap om den egna verksamhetens energianvändning och synliggöra möjligheterna att spara energi. Energimyndigheten räknar med att stödet kan leda till en energibesparing om en terawattimme om året.

— Jag tror att tillverkande industrier mest kommer att söka stödet, men det återstår att se vilka som nappar. Tanken är att stödet ska vara en morot för att skaffa sig en överblick. Många branscher använder onödigt mycket energi, säger Daniel Lundqvist.

Energimyndigheten bedömer att stödet kommer att kosta mellan 25 och 30 miljoner kronor under femårsperioden.