Nyheter

Nytt styrelseuppdrag för Ola Månsson

Ola Månsson. Foto: Rosie Alm.

Ola Månsson tillträder som ny ordförande för Byggmaterialindustrierna. 
Han tar över efter avgående orförande Fredrik WInberg.

Han kommer närmast från Sveriges Byggindustrier, där han för drygt en månad sedan lämnade vd-posten.
På Sveriges Byggindustrier har Byggmaterialindustriernahan lett utvecklingsarbetet de senaste sex åren och har också erfarenhet från entreprenörs- och installationsledet i sina tidigare tjänster i bygg- och fastighetsbranschen hos. Skanska, Hifab och NVS Installation AB.

– ­Ola är en mycket välkänd profil i byggbranschen. Han har en stark vilja att samla branschens krafter i att vara en effektiv, ansvarstagande aktör i ett hållbart samhällsbyggande, säger avgående ordförande Fredrik Winberg.

– Min ambition är att hitta synergier som gynnar en mer holistisk syn i branschen, där vi hjälps åt och skapar dialoger och samverkansmodeller. Det mår affärsverksamhet, människor och byggnaderna bra av, säger Ola.

Byggmaterialindustrierna är en branschorganisation för Sveriges byggmaterialföretag och branschorganisationer som företräder de olika materialdisciplinerna. Byggmaterialindustrierna ingår i Svensk Näringsliv och branschen sysselsätter cirka 53 000 personer och omsätter 150 miljarder kr.