Nyheter

Oberoende expertgrupp ska utreda Slussen

Slussens ombyggnad har diskuterats i 20 år. Foto: Susanne Bengtsson.

Den nya rödgrönrosa majoriteten i Stockholm vill göra en genomlysning av Nya Slussen innan man tar slutgiltig ställning till ombyggnaden.

Därför ska en oberoende expertgrupp tillsättas.

– Vi vill reda ut missförstånd och oklarheter, säger Jan Valeskog (S) ordförande i Exploateringsnämnden.

Redan innan valet i höstas flaggade Socialdemokraterna för att man ville ta ett omtag om Slussen-projektet. På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att tillsätta den oberoende expertgruppen, och inom kort kommer politikerna att presentera vilka som ska ingå där. Personerna som tillsätts ska inte ha varit engagerade i Slussen tidigare och inte ha deltagit i den offentliga debatten.

– Expertgruppen ska göra en lämplighetsprövning, kvalitetsgranska projektet och titta på en del andra saker, säger Jan Valeskog (S) ordförande i Exploateringsnämnden.

Vilken är den främsta anledningen till att ni tillsätter en utredning?

– Det råder en stor oklarhet när det gäller kostnaderna. Den förra majoriteten överlämnade plötsligt ett underskott i projektet på över en miljard, därför måste vi se över ekonomin ordentligt. Det har funnits brister i underlaget från landstinget, bland annat i prognoser som rör trafik, bussgaraget och den planerade tunnelbanan till Nacka.  Vi vill reda ut missförstånd och oklarheter. Därför är det bra att en oberoende expertgrupp får granska vissa bitar.

Någon drastisk förändring av projektet är inte att vänta.  Jan Valeskog betonar att det är den befintliga detaljplanen och det framtagna arkitektförslaget som fortfarande gäller.  

– Men beroende på vad utredningen kommer fram till så kan det bli vissa förändringar i förslaget.

Han vill också vara tydlig med att projektet inte är stoppat.

– Vi har inte tvärstoppat bygget, utan det pågår i något lägre tempo. Detta skall dock inte medföra några betydande extrakostnader.

Mårten Frumerie, ansvarig chef vid Stockholms stads exploateringskontor, är inte oroad över att en expertgrupp tillsätts.

– Det är inte så konstigt att en ny majoritet vill se över och sätta sig in i ett så här stort projekt. Vi förbereder oss för en genomlysning och hoppas att allt ska klarna inom kort. Vi har inte behövt lägga om vårt arbete än utan allt fysiskt arbete fortsätter som vanligt. Även projekteringen fortsätter med samma styrka.

De entreprenader som rullar på är ledningsomläggningar som utförs av JM Entreprenad, Züblins schaktarbeten i den gamla gallerian och renovering av Katarinahissen, som utförs av PO Service Bygg & Måleri.

– Det är sådana arbeten som ändå måste göras.

Kommer stockholmarna att få ett nytt Slussen inom rimlig framtid?

–  Jag är inte orolig. Det finns ett slut på projektet. Jag är positiv. När den nya majoriteten satt sig in i projektet kommer det att rulla på.  

Den 31 januari 2015 får vi veta vad nästa drag i spelet om Slussen blir. Då ska expertgruppens arbete vara avslutat. 

FAKTA

Expertgruppen ska jobba med elva frågeställningar:

1. Nya Slussens och bussterminalens funktionalitet för gång, cykel och kollektivtrafik, inklusive effekten för biltrafiken

2. Nya Slussens och bussterminalens föreslagna lösningar utifrån säkerhets- och riskaspekter samt kapacitetsbedömningar

3. Projektets totalekonomi avseende risker, samt eventuella besparingsmöjligheter och nuvarande avtal angående samfinansieringar.

4. Det offentliga rummens utformning.

5. Befintliga Slussenanläggningens tekniska status; möjligheten att renovera nuvarande anläggning. 

6. Vilka avtal och överenskommelser som ingåtts i form av markanvisningar m.m. och vilka ekonomiska effekter för projektet eventuellt hävande av avtal ger samt hur detta påverkar tidsplanen.

7. Ekonomiska konsekvenser av ett uteslutande av den planerade kontorsbebyggelsen.

8. Beslutsunderlag avseende bussterminallösning för Ostsektorn; framtida kapacitetsbehov som en följd av tunnelbaneutbyggnaden till Nacka samt befolkningsökningar och ökad andel kollektivtrafikresenärer.

9. Granska vad som kan göras inom nu gällande detaljplan med fokus på förbättringar för cykel- och gångtrafik samt nuvarande, befintlig anläggnings planenlighet.

10. Ekonomiska beräkningar som gjorts för nollalternativet.

11. Slussens roll i avbördningen av Mälaren samt bedömning och kvalitetssäkring av liggande plans beredskap för havsnivåhöjningen.

Källa: Direktpress