Karriär

Obos förändrar på småhussidan

Jimmy Bäckstrand är ny operativ chef för Myresjöhus och Smålandsvillan.
Jimmy Bäckstrand är ny operativ chef för Myresjöhus och Smålandsvillan. Foto: Obos

Jimmy Bäckstrand blir ny operativ chef för varumärkena Myresjöhus och Smålandsvillan. Samtidigt slår Obos Sverige ihop sina affärsstödsfunktioner för projektutveckling och småhustillverkning till en gemensam enhet som kommer att ledas av Patrick Svanström, tidigare operativ chef för Myresjöhus och Smålandsvillan.

– Vi befinner oss precis som alla andra bolag just nu i en omvärldssituation som kräver mer av oss. De förändringar vi gör nu kommer att innebära att vi kan vässa erbjudandet till kunderna ytterligare samtidigt som vi säkerställer att sälj- och projektorganisationerna har rätt support från den interna verksamheten. Organisationen är mogen för detta och vi ser med stor tillförsikt på framtiden, säger Joakim Henriksson, vd Obos Sverige.

Ingår i Obos ledningsgrupp

Jimmy Bäckstrand övertar Patrick Svanstöms roll som operativ chef för Styckehus innefattande varumärkena Myresjöhus och Smålandsvillan. Ansvaret för produktutveckling och supporten i affären/säljprocessen för segmenten Obos Projektutveckling och Styckehus flyttas samtidigt till en gemensam, ny funktion med namnet Produkt- och Affärssupport, som Patrick Svanström blir operativ chef för.

Jimmy Bäckstrand och Patrick Svanström kommer båda att ingå i Obos Sveriges ledningsgrupp. De tillträder i sina nya roller den 1 september.