Nyheter

Obos har sålt 1,4 miljoner aktier i JM

Utveckling JM sedan inledningen av 2017. Nyhetsbyrån Direkt

JM:s största ägare, den norska bostadskoncernen Obos, sålde under juli 1,4 miljoner aktier i den svenska bostadsutvecklaren.

Det norska bolaget är fortsatt långsiktiga ägare i JM.

Det säger Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj till Nyhetsbyrån Direkt.

JM:s största ägare, den norska bostadskoncernen Obos, sålde under juli 1,4 miljoner aktier i den svenska bostadsutvecklaren. Den sålda posten motsvarar 2 procent av kapital och röster i JM, därefter äger Obos drygt 20 procent av aktierna och är med det fortsatt JM:s största ägare.

– Vi har tidigare gjort liknande taktiska värderingar avseende våra innehav i Veidekke och AF Gruppen. Som ett rationellt finansiellt beslut efter kursuppgången sålde vi aktier i JM under juli. JM har varit en mycket bra investering sedan vi på nytt köpte aktier. Vi har en fortsatt långsiktig ambition med vårt ägande, säger Obos koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Han lyfter fram att Obos alltjämt är JM:s klart största ägare och att den situationen kan tänkas bestå långsiktigt. Vad det exakt innebär i form av procentuellt ägande vill han dock inte säga.

– JM är ett bra bolag som passar in bra bland våra långsiktiga innehav. Ibland gör vi vissa köp och ibland, som nu i JM, vissa försäljningar. Vi köpte aktier i Veidekke och sålde av lite i AF under förra året, fortsätter han med påpekande om att det handlar om portföljbalanseringar.

JM-aktien har under denna sommar återigen handlats över 250-kronorsnivån för första gången sedan 2017.

Nyhetsbyrån Direkt