Nyheter

OBOS satsar i Skåne

Anders Bolltoft, ny Affärsutvecklare i Skåneregionen för OBOS Nya Hem/OBOS Kärnhem

Medlemsägda OBOS har nyligen aviserat en storstadssatsning i Sverige och har tillväxtambitioner i de tre storstadsregionerna. Som ett led i satsningen utökas Affärsutvecklingsteamet i Skåne med Anders Bolltoft som ny affärsutvecklare på OBOS Kärnhem/OBOS Nya Hem.
Anders tillträdde sin tjänst den 1 februari 2021 och kommer närmast från Optimala Hem.

Norska OBOS öppnade sitt medlemsprogram i Sverige den 30 november förra året och har samtidigt offentliggjort nya mål: att inom en femårsperiod dubblera sin årliga försäljning från dagens 1 500 till 3 000 bostäder i Sverige med ett särskilt fokus på de tre storstadsregionerna. Fokus för expansionen i Skåne med omnejd är både grupphusbebyggelse och flerbostadshus i såväl starka tillväxtorter som mer komplexa stadsnära lägen.

– Vi är väldigt glada att Anders valt att börja hos oss. Hans kompetens, driv och breda erfarenhet av affärsutveckling och projektutveckling i tidiga skeden kommer stärka såväl teamet som OBOS i stort. Vi ser fram emot kommande expansion i södra Sverige, säger Lina Brantemark, Affärsutvecklingschef på OBOS Kärnhem/OBOS Nya Hem, i ett pressmeddelande.

– Vi ser att vi har potential att växa i Skåne med omnejd och det känns otroligt bra att Anders är på plats och kan bidra till den satsningen. Anders tillför viktig kompetens och kommer vara en nyckel till framgångsrika förvärv och projekt i södra Sverige, säger Malin Svensson, VD på OBOS Kärnhem.

OBOS har också nyligen aviserat att tillväxten i Sverige även skall genomföras genom införandet av Boköpsmodeller. OBOS Deläga är en boköpsmodell som innebär att man köper 50 procent av bostaden själv och hyr den andra halvan av OBOS. Målet är att hela 20 procent av bostäderna som OBOS säljer till medlemmar i Sverige ska ske genom dessa modeller. Första säljstart för projekt med modellen Deläga planeras under 2021.

Anders Bolltoft ser fram emot att vara en del av OBOS satsning på den svenska bostadsmarknaden.

– Steget till OBOS kändes naturligt. Det är en aktör med ett tydligt samhällsfokus, en bred målgrupp och med tydliga och resultatinriktade satsningar både avseende volymtillväxt och nya modeller för bostadsköp, säger Anders Bolltoft, i pressmeddelandet.