Nyheter

OBOS Sverige tillsätter ny Affärsutvecklingschef

Anna Svensson. Foto: OBOS

Anna Svensson, Mark- och Bostadsrättschef på OBOS Sverige,  blir ny Affärsutvecklingschef för bolaget och tillträdde sin tjänst i mars 2021.

Medlemsägda bostadsutvecklaren OBOS har höga tillväxtambitioner i Sverige, med målet att öka från 1 500 till 3 000 bostäder årligen från år 2026. En viktig byggsten i ökningen är markaffärer och tillgång till byggbar mark – därför genomför bolaget organisationsförändringar med fokus på företagets affärsutveckling. 
 
Anna Svensson, Mark- och Bostadsrättschef på OBOS Sverige, är utsedd att leda arbetet i rollen som Affärsutvecklingschef för bolaget och tillträdde sin tjänst i mars 2021.
 
– Till år 2026 har OBOS ett högt satt mål om att vara den ledande bostadsutvecklaren både i Norge och Sverige och här är tillgång till byggbar mark helt avgörande för att lyckas med den planerade tillväxten. Anna Svensson har en gedigen erfarenhet av Mark- och BRF-ärenden inom bolaget och hennes bakgrund, sakkunskap och kännedom om OBOS Sveriges strategi och affärer gör henne till en spetskompetens för våra framtida satsningar. Det är en mycket lyckad internrekrytering, säger Joakim Henriksson, VD på OBOS Sverige, i ett pressmeddelande. 

– Jag började i bolaget 2006 och har sedan dess haft glädjen att få ta mig an olika utmaningar inom företaget som BRF-projektledare och Bostadsrättschef fram till min nuvarande anställning som Mark- och Bostadsrättschef och Affärsutvecklingschef. Jag har också förmånen att få sitta med som ordförande i OBOS Sveriges Affärsråd. Det är med glädje jag ser fram emot att få fortsätta bidra till OBOS Sveriges framtida utveckling i Sverige, säger Anna Svensson. 

Anna Svensson tillträdde sin tjänst som Affärsutvecklingschef för OBOS Sverige i mars 2021 och är fortsatt chef för bolagets Mark- och BRF-enhet. I sin nya tjänst kommer hon att ha ett nära samarbete med OBOS Sveriges regionchefer ute på de olika regionerna, såväl som samarbete på tvärs med affärsutvecklingsverksamheten inom systerbolagen OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem. I samband med tillträdet av den nya tjänsten tar hon även plats i OBOS Sveriges ledningsgrupp. 

Anna är bördig från Vetlanda och hennes tjänst är placerad i Myresjö, där OBOS Sverige har sitt huvudkontor. Hon innehar en Master i internationell ekonomi på Jönköping International Business School.