…och här är Trafikverkets

…och här är Trafikverkets
Trafikverket satsar 250 miljoner i åtgärder för att förbättra vinterberedskapen. Allt ska vara genomfört under november.
  1. Bättre krisplanering och samordning. Vem gör vad när snön kommer.
  2. Trafikreduceringsplaner. Vilka tåg som ska ställas in när man behöver röja snö.
  3. Fler växlar med värme och värme på utsatta punkter på bangårdarna.
  4. Särskilt avtal för plattformsröjning och precisa krav på entreprenörerna som röjer snö.
  5. Utökad maskinpark med snövagnar, snöslungor, snösopar och linjeröjningslok.
  6. Trafikinformationen ska fungera även när det är kris.

Relaterade artiklar

Byter namn till Veidekke Asfalt
”Infrastruktursatsningar lämpar sig inte för populism”
Så här vill Byggföretagen förändra politiken – lanserar reformagenda
Får ytterligare uppdrag på Norrbotniabanan