Ockupanter förhalar rivning

Ockupanter förhalar rivning
Hemlösa har förhalat rivningen av ett före detta koloniområde vid Pampas i Solna. Nu har fastighetsägaren HSB vänt sig till Solna stad om hjälp.
Rivningen av ett före detta koloniområde vid Pampas i Solna skulle genomförts i augusti, men har försenats på grund av att hemlösa flyttat in i kolonistugorna. Nu har HSB, som är fastighetsägare, vänt sig till Solna stad, Polisen och Stadsmissionen om hjälp.

HSB Stockholm har i en skrivelse till ledningen av Solna stad begärt att staden snabbinkallar till ett möte mellan staden och berörda parter om hur man ska komma till rätta med problemen i koloniområdet vid Pampas. Hemlösa från både Stockholm, andra delar av Sverige och Rumänien, har olovligt flyttat in i kolonistugorna.

Anders Svensson, vd HSB Stockholm, skriver i sitt brev att man behöver hjälp med att hantera ett svårlöst socialt problem med hemlösa personer som ockuperat ett kolonistugeområde på ett markområde som tillhör HSB. Kolonistugorna ska rivas och de personer som vistas i området kommer inte ha någonstans att ta vägen. Därför vill man få till stånd en dialog med Solna stad om vad staden kan erbjuda de hemlösa inom Socialförvaltningens regi.

– Det här är ett socialt problem. Som fastighetsägare har man ansvar för de som bor i området, säger Åke Johansson, presschef på HSB.

HSB har förvärvat fastigheten med tillhörande markområde vid Ekelundsvägen i Pampas, Solna, där Arbetsmiljöverket tidigare hade sitt huvudkontor. Idag finns här Arbetsmiljöverkets före detta kontor, där HSB flyttat in tillfälligt medan deras kontor på Fleminggatan byggs om, en stor parkeringsplats och ett koloniområde med ett 20-tal kolonistugor.

HSB:s och Solna stads planer för området är att bygga bostäder och kontor.

– Ekelund är ett stort och spännande utvecklingsområde, främst för bostäder. Här skulle det kunna möjligöras 1500 till 3000 bostäder, något som både Stockholm och Solna behöver, säger Ingrid Gyllfors, stadsbyggnadschef i Solna.

Tidsmässigt handlar det om ett par år framåt innan byggstart.

– Vi är i ett väldigt tidigt skede av processen.

HSB vill riva koloniområdet så fort som möjligt.

– Det här har blivit ett tillhåll för kriminalitet, säger Åke Johansson.

Stugorna liknar ruckel och är inte i det skicket att man kan bo där under vintern. De sanitära förhållandena är bristfälliga. Ett av husen har bränts ned och nu återstår bara rester av en förkolnad byggnad.  Sopor dumpas på kolonilotterna och skrotbilar står på parkeringsplatsen.

Men innan HSB kan få tillstånd att riva måste Kronofogdemyndigheten identifiera de personer som finns i området och delge dem beslut om avhysning.

I väntan på en lösning har Socialtjänsten kontakt med de boende i koloniområdet.

– Vi kontrollerar att det inte finns barn och ungdomar som far illa, förklarar att det inte är tillåtet att bo här och informerar om Stadsmissionens och kyrkans hjälpverksamhet. Men ingen av de här personerna har velat ha hjälp, säger Ann-Charlotte Fager, chef på Socialförvaltningen i Solna.

 

Susanne Bengtsson
[email protected]

Relaterade artiklar

JM säljer sitt planerade huvudkontor
Säljer mark i Solna
Klartecken för tunnelbana genom Solna
Huvudsta får ny pendeltågsstation