Nyheter

Odell: Inga subventioner för byggande av hyreshus

De gamla subventionerna för bygge av hyresrätter stod i fokus när kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (kd) besökte Familjebostäders bygge i Årstadal, Stockholm. Branschrepresentanterna var rörande eniga med ministern om att subventionerna inte b

Familjebostäder bygger över 150 nya hyresrätter på Liljeholmen, i den nya stadsdelen Årstadal. Entreprenör är NCC.

Åtföljd av representanter från NCC, Sveriges Byggindustrier, Familjebostäder och en handfull journalister vandrade ministern runt i det framväxande flervåningshuset. Odell var nyfiken och ställde många frågor till branschrepresentanterna.

— Hur mycket gör det ur kostnadssynpunkt att använda prefab-badrum, frågade han.
— Det blir en lägre felkostnad. Det blir högre kvalitet till samma kostnad och mindre smååtgärder under byggets gång, svarade Svante Hagman, NCC:s regionchef för Stockholm-Mälardalen.

— Bygger ni med subventioner, frågade Odell.
— Nej, det gör vi inte, svarade Anders Borg, projektledare på Familjebostäder.

— Så ni har inga Odellplattor, undrade en reporter.
— Jo, en har vi. Men bygget kommer att ta så lång tid så vi hinner inte få några pengar för den, svarade Anders Borg.

Odell talade om att marknaden var dopad under subventionernas tid och att det nu i genomsnitt byggs mer utan subventioner än tidigare med subventioner.

Men när det gäller bygget av hyresrätter uppger Lars Jagrén, chefekonom på Sveriges Byggindustrier, att det byggs färre små hyresrätter nu. Hur det ser ut totalt sett med antalet nybyggda hyresrätter efter att subventionerna togs bort finns det ännu ingen statstik över.

NCC passade på att berätta att de jobbar hårt för att hålla nere inköpskostnaderna, bland annat genom att göra inköp utomlands, och att de använder 3D-verktyg i stor utsträckning i sitt arbete.
— Det är en stor effektivisering, sa Svante Hagman.

Familjebostäder berättade att upphandlingen inför bygget i Årstadal gjordes i form av en anbudstävling där entreprenörerna även fick rita husen.
— Vi upplevde att det blev billigare, vi kunde dra nytta av entreprenörens idéer, till exempel om prefabricerade badrum, berättade Anders Borg.

Efteråt var Odell nöjd.
— Det här ger mig så mycket mer än några ytterligare högar med statistik att läsa igenom, sa han.