Nyheter

Oden tar nya kontrakt på Norra länken

Oden anläggning satsar offensivt och letar nya infrastrukturuppdrag. Under måndagsmorgonen kom beskedet: Oden vinner två huvudentreprenader för Norra länken i Stockholm.

Entreprenaderna kommer att drivas i ett konsortium med Hochtief, en europeisk storbyggare, som länge sneglat på den svenska marknaden. Ordervärdet — 1,2 miljarder kronor — delas lika mellan bolagen.

Oden har de senaste åren — själva och i samarbete med strategiska partners — vunnit flera omfattande upphandlingar. De har jobb på Citybanan, Norra länken och Ådalsbanan.

I takt med detta har bolaget expanderat och omsätter drygt en miljard kronor årligen.
– Norra länken är ett strukturellt nyckelprojekt och vi är oerhört stolta över att tillsammans med Hochtief har fått förtroendet att driva de två huvudentreprenaderna, säger Björn Andersson, vd Oden anläggningsentreprenad.

Den ena av entreprenaderna omfattar 380 000 kubikmeter bergmassor samt betong —och vägarbeten. Den andra grundläggning, provisoriska sponter, schakt, väg- och betongarbeten för en betongtunnel.