Nyheter

Ödesdag för Cementa

Riksdagshuset. Bild: Riksdagen

I dag förväntas riksdagen klubba igenom lagändringen i miljöbalken som innebär att Cementa tillfälligt kan fortsätta bryta kalk på Gotland. Men det är kritiska ja-sägare.
– Man kan inte ha ett samhälle som är så beroende av ett företag, säger Vänsterpartiets Ulla Andersson till Byggvärlden.

Remissinstanserna har sagt sitt om den tillfälliga lagändringen av miljöbalken. Miljöorganisationer har höjt sina röster i protest, liksom Lagrådet, medan branschen i stort välkomnade regeringens beslut att gå vidare med ärendet till riksdagen.  Nu är det upp till politikerna att ta ställning till om Cementa tillfälligt får fortsätta bryta kalk i Slite på Gotland.

Under tisdagen föreslog miljö- och jordbruksutskottet att riksdagen ska rösta ja till undantagslagen som regeringen tagit fram åt Cementa. Vänsterpartiet, som tidigare har varit ganska ensamma om att kritisera förslaget, vände under gårdagen i frågan när partiledaren Nooshi Dadgostar gick ut i media och sa att V kommer att rösta ja till förslaget. Vilket bekräftas av partikollegan Ulla Andersson, partiets ekonomisk-politiska talesperson.

– Partiets ställningstagande är att vi kommer att rösta ja. Det är många avvägningar man behöver göra. Det är beklagligt att vi har hamnat i en situation där vi har ett företag med monopolställning som är så central i byggverksamheten och som påverkar så många sektorer. Som järnväg, byggnader, bostäder. Samhället blir väldigt skört, säger hon och medger att det har varit en svår fråga att hantera.

– Vi vill ha en stor klimatomställning med utbyggnader av järnväg, vindkraftverk och klimatneutrala hus. Men det handlar ju också om arbetstillfällen. Man kan inte ha ett samhälle som är så beroende av ett företag. Det blir ohållbart. Om det företaget missköter sig, som Cementa faktiskt har gjort, så får det oerhörda konsekvenser.

Även Centerpartiet kommer att rösta för förslaget, även om man är kritisk till hur regeringen har hanterat ärendet.  

– Regeringen måste jobba mycket mer proaktivt framöver för att inte hamna i sådana här situationer, detta är helt oacceptabelt. Det är också viktigt att regeringen tar det här som en varningssignal när det kommer till andra tillståndsprocesser. Vi ser att det tar väldigt lång tid i Myndighetssverige att få fram dessa beslut, säger Rickard Nordin, Centerpartiets talesperson i klimat- och energifrågor.

Sverigedemokraterna avser också att stödja regeringens proposition.
– Vi har efterfrågat detta, det är en fråga som får så stor samhällspåverkan så det finns inga alternativ. Man får göra det bästa av situationen och använda den volym som finns inom det befintliga tillståndet. Vi utgår från att Cementa kommer att få ett treårigt tillstånd för att lösa den här akuta krisen. Sen är i stort sett all form av tillståndsprövning numera ett problem, att det till exempel tar 10-15 år att bygga elledningar eller att det i praktiken är omöjligt att öppna en gruva i Sverige. Detta är ett problem som kvarstår även om denna panikåtgärd går igenom, säger SD- riksdagsledamoten Mattias Bäckström Johansson.  

I förra veckan lämnade Cementa in sin ansökan om akut tillstånd att bryta kalk i tre år. Det sökta tillståndet hos regeringen omfattar en kalkstensvolym som i och med utfasning av exporten och anpassningar i verksamheten, enligt Cementa, räcker omkring ett år vid ordinarie drift. Men ansökan sträcker sig alltså längre än så. Enligt Cementa handlar det dels om att ge rimliga förutsättningar för den praktiska hanteringen med att fasa in kalksten från Nordkalk, och ge utrymme för de myndighetsgodkännande som krävs. Dels om att medge tid för att en ansökan till mark- och miljödomstolen för ett kortare tillstånd om 3–5 år ska kunna behandlas. 

Men åtminstone ett par miljöorganisationer – Greenpeace och Naturskyddsföreningen – flaggar redan för att överklaga ett regeringsbeslut om att bevilja Cementa ett tillfälligt tillstånd, grundat på riksdagens förväntade klartecken till undantagslagen.