Nyheter

Offensiv mot skattefusk

Med de nya lagarna på plats så bedömer skatteverket att skattefusket i byggbranschen kommer att minska kraftigt. Bilder: Getty Images/Kollage: Isak Andersson

Från 2019 kommer samtliga arbetsgivare i Sverige att få redovisa arbetsgivaravgifter på individnivå.
Detta riksdagsbeslut tillsammans med tidigare införd lag om personalliggare inom byggbranschen ger ett nytt samlat kontrollsystem för att dramatiskt sänka skattefusket och svartjobben i byggbranschen, bedömer Skatteverket och byggbranschen.
– Det borde handla om en minskning av skattefusket med ett antal miljarder kronor per år, säger Pia Bergman, Skatteverkets nationella samordnare mot organiserad ekonomisk brottslighet.

Skatteverket bedömer att staten idag förlorar cirka tio miljarder kronor per år på skattefusk i byggbranschen.
– Med det nya lagarna på plats så bedömer vi och hoppas att skattefusket i byggbranschen kommer att minska kraftigt. Det borde handla om en minskning av skattefusket med ett antal miljarder kronor per år men jag kan inte uttala mig om hur många, säger Pia Bergman, Skatteverkets nationella samordnare mot organiserad ekonomisk brottslighet.

Den sista viktiga pusselbiten handlar om nya krav på att utländsk arbetskraft ska betala skatt i Sverige från 1 januari 2019. Riksdagen fattar beslut om detta under 2018, enligt regeringens planer.

De kontrollmöjligheter som de nya lagarna ger är något som både Skatteverket och Byggbranschen har diskuterat i många år. Huvudpunkter i denna lösning är förbättrade rutiner för kontroll av personal, mer detaljerad rapportering till skatteverket och ny skattskyldighet i Sverige för utländsk arbetskraft. Om riksdagen ger möjlighet till samkörning av informationen får Skatteverket dramatiskt bättre kontrollmöjligheter.

– Nu får vi en heltäckande lösning. Tidigare har det hela tiden fattats någon komponent för att uppnå detta, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef för Sveriges Byggindustrier.

– Totalt sett skapar det en möjlighet för en myndighet att övervaka våra arbetsplatser och vilka som betalar lön och skatt.

– Vi säkerställer att folk betalar skatt och på det sättet kommer man också att säkerställa att man faktiskt betalar lön. Då är det många av de saker som vi jobbar med som blir mer konkurrensneutrala och det blir en sund konkurrens på arbetsplatsen, säger Mats Åkerlind

Ger detta samlade paket den kontroll som behövs?
– Ja, det är vi övertygade om, svarar Mats Åkerlind.

Nu i oktober fattade Sveriges Byggindustrier beslut om att BankID ska börja användas när byggföretagen ska dela ut id-kort, baserade på ID06-standarden, till sina anställda.

Den förbättrade kontrollen uppnås genom att kombinera ett helt batteri av olika regler och teknik.

1. 2016 infördes personalliggare så att de som arbetar i ett byggprojekt är skyldiga att registrera sig på arbetsplatsen varje dag. I denna personalliggare kan man se vilka personer som finns på arbetsplatsen och vilka arbetsgivare som finns. Många leverantörer säljer sådana programvaruprodukter.

2. Våren 2017 beslöt riksdagen att månadsvis individuell skattedeklaration ska införas för alla företag från 2019. Det innebär att när Skatteverket går in på en arbetsplats och gör en undersökning så kan man se vilka personer som uppehåller sig där och vilka som har betalat skatt under den föregående månaden. Det går betydligt snabbare än idag att att identifiera skattefusk.

3. Reglerna om personalliggare innehåller krav om anmälningsplikt för alla arbetsplatser som är i drift. Med personalliggare och månadsvisa individuella skattedeklarationer så finns ett skarpt instrument för att kontrollera löner och skatter.

4. Från 2019 införs skatteskyldighet från första dagen även för tillfällig arbetskraft i Sverige. Det gör att utländska företag inte kan ha personal som jobbar halvårsvis i Sverige, Norge och Finland utan att rapportera till myndigheterna. Dessutom ska alla utländska arbetstagare registrera sig hos Skatteverket.

5. Byggföretagen utrustar sina anställda med id-kort. Dessa id-kort kopplar arbetsgivaren till den anställde. Den anställde använder sitt id-kort för att logga in i personalliggaren och bekräfta sin närvaro på arbetsplatsen. Byggföretagen använder id-kort enligt branschstandarden ID06. Under andra kvartalet 2018 uppgraderas ID06. Det nya är att arbetsgivaren verifierar sin anställda och den anställde verifierar sin anställning med hjälp av BankID, pass eller liknande. Därmed får byggbranschen en juridiskt hållbar information om den anställdes närvaro på arbetsplatsen. Denna information kan sedan samköras med den information som Skatteverket får om individuella deklarationer månadsvis.

Skatteverket ser dock behov av ytterligare lagstiftning för att stärka kontrollen.
– Skatteverket vill få rätt att samköra information i företagens personalliggare mot företagens redovisning av arbetsgivaravgifter och det är inte reglerat, säger Pia Bergman.

– Detta samlade paket bygger på lagstiftning och vissa saker är inte beslutade i riksdagen ännu. Vi är positiva till att regeringen tar dessa problem på allvar och har ställt oss positiva i våra remissyttranden men vi har pekat på vissa brister i förslagen, säger Dennis Henningsson, ombudsman i Svenska Byggnadsarbetarförbundet.

Göte Andersson