Bolag

Offensiva GBJ Bygg växer i väst

Trummens Strand Växjö pressbild
Trummens Strand är ett av GBJ Byggs egna projekt. Det är ett bostadskvarter på Teleborg i Växjö bestående av totalt 144 lägenheter. Det har en stomme av massivträ och fasad av cederspån. Foto: Anders Bergön

Företagsförvärv, utökad projektportfölj, flera vunna markanvisningar och kontrakt på totalentreprenaden för Zeppelins svenska huvudanläggning vid Landvetter flygplats utanför Göteborg.
Det är några av nyheterna från GBJ Bygg hittills i år.

– Det har hänt mycket i år och vi har haft en bra utveckling. Det är förstås inget som bara kommer från ett år till ett annat, utan det ligger ett långsiktigt arbete bakom. Ägarna har under lång tid byggt upp ett förtroende på marknaden med upparbetade samarbeten och återkommande beställare. En stor del av vinsterna återinvesteras i företaget, vilket fungerar som en hävstång. När vi växer finns det utrymme för förvärv, säger Stefan Ronéus, vice vd för koncernen.

Projekten sträcker sig från Katrineholm och söderut. Förutom bostäder, i egen regi och på uppdrag, bygger de också samhällsfastigheter, skolor, logistik, industrilokaler och kontor.
– Med tanke på det rådande läge i världen i dag är det en styrka att ha den bredden. Att vi också bygger egna bostäder ger oss också möjlighet att styra över vår framtid på ett annat sätt.
För, precis som alla andra i branschen, har GBJ Bygg utmaningar som stigande materialpriser och ibland problem med leveranser.
– Kostnadsökningen och minskande marginaler ser jag som den största utmaningen nu, men det är lika för alla och det är omvärldsfaktorer som vi inte kan påverka, säger Stefan Ronéus.

Stefan Ronéus har varit vice vd för GBJ Bygg sedan början av 2022. Före det jobbade han som affärsutvecklare på GBJ Bostadsutveckling.
Foto: GBJ Bygg

En styrka att GBJ Bygg inte är beroende av bostadsbyggande

Hur tar hanterar ni det?
– Genom konstruktiva dialoger med beställare så att vi kan få till en vettig kostnadsfördelning. Hela branschen drabbas och vi behöver prata om hur de ökade kostnaderna ska fördelas. Förhoppningsvis är vi igenom det värsta nu och pristoppen är nådd. Men även om det blir billigare framöver tror jag inte att vi kommer tillbaka till priserna som var tidigare.

Oroas ni av en förändring på bostadsmarknaden på grund av ränteläget?
– Vi är inte särskilt oroliga över bostadsmarknaden – bra bostäder i bra lägen går alltid att sälja. Där ska man komma ihåg att situationen har varit gynnsam i många år och man kan snarare se det som en normalisering nu. För några år sedan gick det att sälja vad som helst i vilket läge som helt. Nu tror jag att alla som bygger måste tänka till lite vilka som ska köpa. Sedan är det en naturlig marknadsmekanik att vissa bolag kommer att få problem. Eftersom vi bygger annat också är vi inte enbart beroende av bostadsbyggande. Det är en styrka.

En speciell anda inom GBJ Bygg

Vilka ytterligare styrkor skulle du säga att ni har?
– En fördel vi har är snabba beslutsvägar tack vare att ägarna jobbar nära verksamheten. En annan är att mycket kompetens finns inom koncernen, vi har både yrkesarbetare och tjänstemän. Det är alltid bra att kunna jobba med egen personal, det gör arbetet tryggt och smidigt. Vi försöker att ha egen personal på arbetsplatserna, men ibland saknas viss specialistkompetens eller så räcker våra anställa helt enkelt inte till. Vi annonserar ofta efter personal och bra platschefer letar vi alltid efter.

Hur gör ni för att behålla den personal ni anställer?
– Det har varit svårt att hitta folk och det är faktiskt mycket det som hämmat tillväxttakten, så vi värnar om de som börjat hos oss. Vi försöker se till att de kan utvecklas med oss, genom till exempel kompetensutveckling. Vi är måna om att ha ett bra arbetsklimat där personalen trivs. Vår målsättning är att behålla den kreativa GBJ-andan.

Beskriv GBJ-andan.
– Det handlar om att vara prestigelös och att hugga i där det behövs. Det är att vara stolt över det vi gör och över företaget man jobbar för.

”Ser fram emot ett spännande 2023”

Vilka andra mål har ni satt upp för framtiden?
– En målsättning är att öka andelen miljövänliga byggnationer exempelvis i trä och att vidareutveckla vår spetskompetens inom träbyggande. Vi har redan flera fina referensprojekt inom området, men vi vill vässa oss ytterligare. Sedan har vi ett mål att växa varje år och fortsätta expandera, men vi har inte satt upp några siffror för det.

Vad har ni på gång under kommande år?
– Vi har skrivit ett nytt avtal gällande bygget av Micropowers nya kontors- och industrilokaler. Det är ett stort uppdrag som vi är väldigt glada över. Det startar nu i höst och kommer att pågå under många år framöver. Sedan pågår exempelvis bygget av Dalbo centrum i Växjö och flera bostadsprojekt i egen regi. GBJ Bygg är även en av parterna i konsortiet för Landvetter Södra – ett av södra Sveriges största stadsutvecklingsprojekt. Det ser ut som om vi håller god fart in i 2023 också och jag ser fram emot ett spännande år, säger Stefan Ronéus.

Började med egen projektutveckling 2014

  • GBJ Bygg bildades i Växjö 1945, av Gösta B Johansson.
  • 2005 förvärvades bolaget av nuvarande ägaren Staffan Dahlström.
  • GBJ Bygg är i dag en koncern med flera syster- och dotterbolag. Bland annat GBJ Bygg Väst, GBJ Construction, GBJ Bostadsutveckling och GBJ Samhällsfastigheter.
  • De olika bolagen jobbar bland annat med entreprenad, byggservice, bostadsutveckling och bostadsförsäljning.
  • GBJ Bygg började med egen projektutveckling under 2014 och har nu utvecklat över 1 000 bostäder i egen regi, både hyresrätter och bostadsrätter.
  • Har i dag cirka 250 anställda inom hela koncernen.
  • Har kontor i Växjö, Kalmar, Jönköping, Värnamo och Floda.  (utöver det enstaka personal i Skåne.)
  • Omsätter cirka 2 miljarder kronor inom koncernen.