Nyheter

Ökad byggtakt med digitalisering

Anna Felländer, Ulrika Francke och Mehmet Kaplan var några av talarna på BIM-konferensen som arrangerades av BIM Alliance. Foto: Susanne Bengtsson.

Utan digitalisering kommer Sverige inte att klara bostadsmålet 2025.

Det sa Mehmet Kaplan när han pratade på BIM-konferensen i Stockholm på tisdagen.

– Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att verka för en smartare digital samhällsbyggnadsprocess så att kommuner enklare kan öka byggtakten.

För andra gången arrangerade BIM Alliance en BIM-konferens ”Digitaliseringen och BIM”, en uppföljare till Open BIM. Drygt 200 personer deltog i konferensen som ägde rum på nybyggda Scandic Continental.

– Vi är stolta att vi har lyckats lyfta konferensen på ministernivå, säger Olle Samuelson, vd BIM Alliance.

Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan var en av talarna. Han berättade bland annat om det regeringsuppdrag som Lantmäteriet fått,att i nära samarbete med Boverket se till att kommuner, byggherrar, företag och andra intressenter får tillgång till en samordnad digital samhällsbyggnadsprocess i syfte att göra det snabbare, enklare, och billigare att planera för nya bostäder. Lantmäteriet ska i uppdraget fungera som en utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen genom att främja öppen och datadriven innovation som står medborgare och företag till tjänst.

– Uppdraget ger en större möjlighet till samverkan mellan myndigheter, företag och kommuner. Utvecklandet av olika digitala lösningar inom plan- och byggprocessen ska leda till effektivisering och transparens så att kommuner enklare kan öka byggtakten av bostäder, säger bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan.

Regelförändringar, standardiseringar, nordiskt samarbete ska också bidra till att skynda på processen.

– BIM och digitaliseringen förändrar både hur bostäder planeras, projekteras, byggs och förvaltas. Jag lovar att göra allt jag kan för att ha en modell på plats 2018.

Utan en digital utveckling tror Mehmet Kaplan att det blir svårt att klara bostadsmålet om 700 000 nya bostäder till 2025.

Anna Felländer, digitaliserings- och framtidsekonom på Swedbank har räknat på bostadsbristen och menar att den kostar bostadsbristen 21 miljarder per år fram till 2020.

– Det är en grov underskattning. Det är avgörande för stockholms konkurrenskraft att vi löser problemet. Det handlar inte bara om att bygga nytt utan vi måste hitta nya typer av boenden, öka rörligheten, sänka kraven och öppna upp för innovation. Genom ökade infrastruktursatsningar kan vi förstora storstadsregionen.

Ulrika Francke, vd Tyréns och ordförande i BIM Alliance, har stor erfarenhet av BIM och menar att vi kommit en bra bit på vägen inom projekteringen. Däremot har vi inte kommit lika långt när det gäller byggnaders livslängd.

– Ett administrativt hinder är exempelvis att fastighetsägarna genom sina hyresavtal lämnar över värmekostnader till hyresgästerna.

Enligt Francke befinner vi oss mitt uppe i en stor digital förändringsprocess, som kommer att bryta igenom i år.

– Jag ser fram emot att ta det här extra digitaliseringssteget och slippa höra att vi är en konservativ bransch. Vi måste vara med på tåget, det går inte att hoppa av.

Utbildning är en viktig del av implementeringen.

– En av de viktigaste frågorna är att få till en bred implementering så att fler jobbar digitalt. Samtidigt måste vi flytta fram positionen och utveckla spetsen, säger Olle Samuelson. Andra viktiga frågor handlar om standardisering, att informationsflöden fungerar, samt om att ta fram nya affärsmodeller så att alla kan jobba tillsammans i större processer, inte bara lokalt. Först då får vi full nytta av BIM.