Nyheter

Ökad export av trävaror

Ökade leveranser och större marknadsandelar. Den låga kronkursen har gynnat Sveriges export av trävaror. <br></br> — Men samtidigt har värdet av exporten minskat, säger Marianne Svensén, branschekonom på Skogsindustrierna.

Enligt Marianne Svensén har den svaga kronkursen gynnat svenska tillverkare av sågade trävaror på så sätt att man kunnat öka sina leveranser och marknadsandelar.

— Till exempel steg exportleveranserna med sex procent förra året. Och i Storbritannien steg våra marknadsandelar från cirka 35 procent till 50 procent. Andra områden som vi ökat vår export till är Nordafrika och Mellanöstern, säger hon.

Problemet är att värdet av den ökade exporten under samma period gick tillbaka på grund av lägre priser. Enligt Marianne Svensén kan de positiva effekterna av den låga kronkursen inte kompensera intäktsminskningen och produktionen av sågade trävaror sjönk med drygt sex procent förra året. Det har bland annat resulterat i att fyra sågverk aviserade eller verkställde nedläggningar förra året.