Nyheter

Ökad framtidstro <br></br> hos företagen

Fler företagare tror på förbättrad konjunktur, visar två nya undersökningar. Även om läget inom byggbranschen fortfarande är svagt, är det färre än tidigare som ser mörkt på framtiden.

Konjunkturinstitutets mätning av branschernas tro på framtiden visar att byggindustrin inte är fullt lika svartsynt nu, som i tidigare mätningar. Konfidensindikatorn för maj vände uppåt för byggbranschen beroende på att färre företag förutser en försämring av konjunkturen.

Läget är fortfarande bra i vissa delar av branschen, främst bland företag som till störst del är verksamma inom väg och anläggning.

På tisdagen släppte S-E-Banken företagarpanelen för maj, där cirka 1 400 små och medelstora företag fick svara på hur de ser på framtiden. Med större framtidstro, visar resultatet — i alla fall gällande landet småföretagare. Andelen företagare som spår högre tillväxt under kommande kvartal har ökat från 3 procent föregående kvartal till 15 procent vid den nya mätningen. Samtidigt har pessimisterna blivit färre, från att 71 procent av de tillfrågade tror på fortsatt nedgång till 32 procent vid majmätningen.

— De små- och medelstora företagen har uppenbart redan märkt, eller tagit intryck av, de ljuspunkter som nu nämns i allt fler rapporter. Framför allt är signalen att fallet bromsat upp något, säger Ingela Hemming, företagarekonom på SEB, i ett pressmeddelande.
— Samtidigt är företagen fortsatt vaksamma och ser fortfarande en svagare konjunktur som det största hotet under det närmaste året.