Nyheter

Ökad omsättning för Peab i tredje kvartalet

Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab. Foto: Peab

 Byggbolaget Peabs rörelseresultat blev 727 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Peabs bostadsutvecklingsdel hade en omsättning på 1.535 miljoner kronor i det tredje kvartalet (1.661) och redovisar ett rörelseresultat om 148 miljoner kronor (127). 
– Peab har under årets tre första kvartal ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet, konstaterar Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab.

Peabs rörelseresultat blev 727 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat var ett rörelseresultat på 775 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers estimat.

Nettoomsättningen blev 13.001 miljoner, mot väntade 12.643 miljoner. Orderingången uppgick till 9.349 miljoner kronor under kvartalet (11.473). 

– Peab har under årets tre första kvartal ökat omsättningen och förbättrat rörelseresultatet. Våra strategiska satsningar fortsätter genom investeringar i verksamheten. Inom Projektutveckling ökar vi successivt innehavet av såväl utvecklingsprojekt som färdiga fastigheter. Inom Industri förbereder vi oss för övertagandet av verksamheter från YIT inom ballast och beläggning, vilket beräknas slutföras i början av nästa år, säger Jesper Göransson, VD och koncernchef för Peab, i ett pressmeddelande.

Peabs bostadsutvecklingsdel hade en omsättning på 1.535 miljoner kronor i det tredje kvartalet (1.661) och redovisar ett rörelseresultat om 148 miljoner kronor (127). Det motsvarar en marginal på 9,6 procent (7,6). 

”Inom Bostadsutveckling är omsättningen något lägre men med ett förbättrat resultat och en förbättrad rörelsemarginal”, skriver vd Jesper Göransson i vd-ordet. 

Under kvartalet startades produktion av 522 bostäder (475) medan 695 enheter såldes (402). Av de 5.309 bostäderna i pågående produktion var 68 procent sålda vid periodens slut. (5.187 enheter samt 65 procent i slutet av juni).  

”I Stockholm har ökade försäljningsinsatser medfört att det varit en högre försäljning under januari-september jämfört med samma period 2018”, skriver Peab.  

Peab hade 169 återköpta bostäder i egen balansräkning i slutet av september, mot 174 i slutet av juni. Peabs delårsrapport januari – september 2019

Peabs delårsrapport januari – september 2019

 Juli – september 2019

 • Nettoomsättning 13 001 Mkr (12 445) 
 • Rörelseresultat 727 Mkr (743). 
 • Förvärvskostnader  avseende affär med YIT har belastat med 40 Mkr 
 • Rörelsemarginal 5,6 procent (6,0) 
 • Resultat före skatt 706 Mkr (750) 
 • Resultat per aktie 2,00 kr (2,05) 
 • Orderingång 9 349 Mkr (11 473) 
 •  Kassaflöde före finansiering -341 Mkr (-876) Januari – september 2019

Januari – september 2019

 • Nettoomsättning 38 696 Mkr (37 388) 
 • Rörelseresultat 1 813 Mkr (1 710) 
 • Rörelsemarginal 4,7 procent (4,6) 
 • Resultat före skatt 1 786 Mkr (1 679) 
 • Resultat per aktie 5,09 kr (4,73) 
 • Orderingång 32 034 Mkr (40 636) 
 • Orderstock 43 821 Mkr (48 036) 
 • Kassaflöde före finansiering -1 103 Mkr (-1 970) 
 • Nettoskuld 7 942 Mkr (4 441). Exkluderat tillkommande IFRS 16, Leasingavtal uppgick nettoskulden till 7 169 Mkr 
 • Soliditet 29,6 procent (29,4). Exkluderat tillkommande  IFRS 16, Leasingavtal uppgick soliditeten till 30,1 procent 
Nyhetsbyrån Direkt/Byggvärlden