Ekonomi

Ökad omsättning för Peab

Peab ökar omsättningen med tolv procent det första kvartalet. En stabil och bra start på året, enligt vd:n Jesper Göransson, som för Byggvärlden berättar om hur bolaget hanterar cementkrisen och hur materialpris och tillgång till material påverkar byggprojekten.
Jesper Göransson, vd på Peab. Foto: Henrik Ekberg

Peabs nettoomsättning ökade det tredje kvartalet till cirka 16,7 miljarder kronor medan rörelseresultatet stannade på 993 miljoner kronor, att ställa mot förra årets cirka 1,1 miljarder kronor.

Sett till årets nio första månader uppgår nettoomsättningen till drygt 46 miljarder kronor, mot cirka 42,5 miljarder för samma period förra året.  

– Peab redovisade fortsatt stigande omsättning efter årets första nio månader. Vi fortsätter att hantera kostnadsökningarna väl även om vi inte får täckning fullt ut. Orderingången var förhållandevis stabil men med en minskad andel bostäder, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.  

Affärsområde Bygg

Det tredje kvartalets rörelseresultat stannar på 993 miljoner kronor, att ställa mot förra årets cirka 1,1 miljarder kronor och orderingången landade på cirka 13,1 miljarder kronor (cirka 13,9) för de tre månaderna. Rörelsemarginalen stannade på 6 procent (6,8), resultat per aktie på 2,69 kronor (2,89) och kassaflödet före finansiering på 805 miljoner kronor (781).  

För affärsområdet Bygg ökade nettoomsättningen med tio procent under årets nio första månader, vilket främst är relaterad till den svenska och norska verksamheten, och rörelsemarginalen minskade till 2,2 procent (2,7). Affärsområde Anläggning ökade nettoomsättningen med fyra procent och rörelsemarginalen var oförändrad på 3 procent. Inom Industrisegmentet ökade nettoomsättningen med 16 procent de nio första månaderna och rörelsemarginalen sjönk till 2,9 procent från förra året 3,8 procent. Här påverkade de höga energi- och bränslekostnaderna negativt, i synnerhet inom beläggningsverksamheten.  

Avvaktande bostadsmarknad

Även affärsområde Projektutveckling ökade omsättningen, dock märker man att de höga räntorna i de nordiska länderna har lett till en mer avvaktande bostadsmarknad, vilket bland annat påverkar produktionsstarterna för bolagets egenutvecklade bostäder.  

Sammanfattning enligt segmentsredovisning: 

Juli – september 2022 

  • Nettoomsättning 16 685 Mkr (16 121)  
  • Rörelseresultat 993 Mkr (1 101) 
  • Rörelsemarginal 6,0 procent (6,8) 
  • Resultat före skatt 963 Mkr (1 095) 
  • Resultat per aktie 2,69 kr (2,89) 
  • Orderingång 13 095 Mkr (13 865) 
  • Kassaflöde före finansiering 805 Mkr (781)