Nyheter

Ökad orderingång i småhusindustrin

3 550 småhus påbörjades första halvåret 2014, en ökning med 11 procent jämfört med 2013.

Fler bostäder ger även positiva effekter för företagen som tillverkar bland annat kök, fönster och dörrar.

Dessutom ökar renoveringarna av miljonprogrammets lägenheter. Det visar ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Nu märks återhämtningen i svensk ekonomi tydligt inom trä- och möbelindustrin. För TMF:s företag som bygger småhus ökade orderingången med 24 procent. Och fler bostäder ger även positiva effekter för företagen som tillverkar bland annat kök, fönster, dörrar och trappor. Det visar ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF, för första halvåret 2014.

Under perioden påbörjades nybyggnad av bostäder med sammanlagt 19 700 bostadslägenheter enligt SCB. Av dessa var 3 550 småhus och 16 150 lägenheter i flerfamiljshus.

– Den ökade orderingången i småhusindustrin beror på konjunkturen snarare än strukturella förändringar. Långsiktiga lösningar, till exempel när det gäller finansieringsfrågan, krävs för att bostadsbyggandet ska matcha behovet, säger David Johnsson, vd på TMF, i ett pressmeddelande.

I TMF i siffror finns även statistik om möbelbranschen. Under 2013 beräknades produktionen av möbler och köksinredningar till 23 miljarder kronor. Siffror för möbelhandeln visar att den har ökat starkt under 2014 och att den positiva trenden förväntas fortsätta.

TMF genomför också – i samarbete med Prognoscentret – en mätning av renoveringar av miljonprogrammet. Undersökningen indikerar att 68 000 lägenheter har renoverats under det senaste året jämfört med 62 000 vid motsvarande period 2013, en ökning med knappt 9 procent. Detta motsvarar knappt 8 procent av beståndet.

För de allmännyttiga bostadsföretagen har renoveringarna ökat, medan de för privata fastighetsägare minskat under samma period. Med utvecklingen under det senaste året har därmed omkring 330 000 av miljonprogramårens lägenheter i hög grad renoverats och ökningstakten har stigit under de senaste åren.

 

Rapporten i siffror:

  • 3 550 småhus påbörjades första halvåret 2014, en ökning med 11 procent jämfört med 2013.
  • Totalt antal färdigställda lägenheter minskade med 4 procent till 15 750 lägenheter under första halvåret 2014 enligt SCB. Av totalt antal färdigställda lägenheter var 4 800 lägenheter i småhus, en minskning med 13 procent jämfört med 2013.
  • Det ackumulerade värdet för orderingången av monteringsfärdiga trähus under januari–juni 2014 ökade med 24 procent jämfört med 2013.
  • Importen av trähus ökade med 11 procent till 68 miljoner kr under första halvåret 2014 jämfört med 2013. 48 procent av den totala importen var från Estland och 17 procent från Finland.
  • Omsättningen för dörrar under första halvåret var drygt 944 miljoner kr, en ökning med 14 procent jämfört med 2013.
  • Antal sålda trappor var 5519 under första halvåret 2014, en ökning med 10 procent till 122 miljoner kronor jämfört med 2013.
  • För fönstertillverkare ökade omsättningen under första halvåret 2014 med 10 procent till drygt 2 miljarder kronor jämfört med första halvåret 2013.

Källa: TMF